Veikla Struktūra Darbuotojai Istorija

imageLietuvos gyvulininkystės institutas yra pagrindinė biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties mokslo institucija Lietuvoje. Čia atliekami ilgalaikiai moksliniai tyrimai, susiję su gyvulių veislių gerinimu, selekcijos ir veisimo metodų tobulinimu, senųjų veislių genofondo išsaugojimu, gyvūnų mitybos, šėrimo bei pašarų gamybos ir paruošimo problemomis. Ypatingas dėmesys skiriamas darbams, susijusiems su pieno ir mėsos kokybės gerinimu bei aplinkos taršos mažinimu.

Institutas bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, gyvulių veislininkystės tarnybomis, pašarų ir pašarinių priedų gamybos įmonėmis, pieno ir mėsos perdirbimo pramone. Susiformavo glaudūs ryšiai su Lietuvos mokslų akademija, agrarinės srities aukštosiomis mokyklomis ir mokslo institutais, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmais ir ūkininkų organizacijomis. Vykdomos tarptautinės tyrimų programos, su pranešimais dalyvaujama užsienio ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose. Tyrimų rezultatai panaudojami rengiant valstybines žemės ūkio, gyvulių veislininkystės, pieno ir mėsos gamybos programas, pašarų, pieno ir mėsos standartus, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus.

 

Instituto adresas:

R Žebenkos g. 12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj.

 

Telefonas: 

8 422 65383

Faksas:     

8 422 65886

 

Elektroninis paštas:

lgi@lgi.lt