Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Veterinarijos akademijos gyvulininkystės institutas (dr. Ina Skurdenienė ir dr. Vytautas Ribikauskas) su Nacionaline mokėjimo agentūra 2010 metais vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų plano projektą Nr. 4NT-KK-10-1-0035-PR001
„STUDIJA: Europos Sąjungos paramos gyvulininkystės ūkių plėtrai ir poveikio gyvenimo kokybei kaime analizė“.
Bus nustatytos, sukauptos, išanalizuotos ir sistemintos žinios apie ES paramos poveikio gerąją patirtį tradicinės ir ekologinės gamybos būdų gyvulininkystės ūkių plėtrai ir gyvenimo kokybei kaime. Bus išanalizuoti įvykę ir vykstantys pokyčiai Lietuvos gyvulininkystės ūkiuose pasinaudojant atskiromis ES paramos priemonėmis (pvz. Įgyvendinant Pieno direktyvą, Nitratų direktyvą ir kt.). Bus išanalizuotos gyvūnų laikymo, pieno ir mėsos gamybos technologijos, aplinkosauginės realijos verčiantis gyvulininkyste, žmonių ištekliai ir jų plėtotė ir kt. Tuo pačiu bus atlikta inovatyvių gyvulininkystės plėtros idėjų paieška ir jų susisteminimas.