COST FA 0702 Veikla "Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais”
(Maternal interaction with gametes and embryos) GEMINI

   

 

Projekto veiklos sritis, trukmė, tikslas, uždaviniai
 
  Veiklos valdymas, vykdytojai
 
  Veiklos struktūra
 
  Svarbiausi veiklos rezultatai ir renginiai
 
  Pagrindinis veiklos tinklalapis www.cost-gemini.eu
 
   

   Projekto veiklos sritis, trukmė, tikslas, uždaviniai  

COST veiklos sritis: Maistas ir žemės ūkis.
Veiklos trukmė: 2008 02- 2012 02.
Veiklos tikslas siekti pažangos sukuriant “Interactome“ sąveikų žemėlapį - planą, kuris apimtų tarpląstelines ląstelė - ląstelė bei endokrinines ir parakrinines sąveikas tarp gametų, embrionų ir moteriškojo reprodukcinio trakto skirtingose reprodukcinio ciklo stadijose bei nėštumo metu tiek sveikos, tiek sutrikusios mitybos ir metabolizmo motininiame organizme sąlygomis, tam tikslui suformuojant Europos mokslininkų, dirbančių minėtoje srityje, tinklą.
Veiklos uždaviniai:
   nustatyti optimalų in vivo modelių skaičių, kad būtų sukurta “Interactome“ duomenų bazė apie motininę sąveiką su gametomis ir embrionais;
   nustatyti optimalų, dabar naudojamų in vitro modelių skaičių, kad būtų sukurta “Interactome “duomenų bazė apie motininę sąveiką su gametomis ir embrionais, ir sukurti pažangią strategiją perėjimui nuo in vivo prie in vitro modelių kuriant minėtą duomenų bazę;
   paruošti nurodymus ir standartus modelių in vivo ir in vitro naudojimui tiriant motininę sąveiką su gametomis ir embrionais tam, kad tyrėjai iš skirtingų Europos laboratorijų galėtų keistis tyrimų duomenimis ir informacija;
   pagausinti žinias apie įrankius ir technologijas, naudojamas charakterizuoti motininę sąveiką/ryšius su gametomis ir embrionais;
   tam, kad gauti daugiau žinių apie motininę sąveiką su gametomis ir embrionais, klausimą nagrinėti taikant požiūrį “Sistemų biologija”;
   paruošti metodus ir priemones, kad žinios, gautos kuriant “Interactome”sąveikų žemėlapį būtų perduotos ir panaudotos tobulinti Europos gyvūnų veisimo ir Biotechnologijos darbo protokolus;
   sukurti nurodymus ir standartus, kuriais būtų vadovaujamasi tiriant sutrikusios mitybos motininio organizmo įtaką sąveikai su gametomis ir embrionais, tam, kad tyrėjai iš skirtingų Europos laboratorijų galėtų lyginti ir keistis duomenimis ir informacija.

Viršun

 

   Veiklos valdymas, vykdytojai  

Veiklos koordinatorius
Alireza Fazeli
Senior Lecturer, Academic Unit of Reproductive and Developmental Medicine, The University of Sheffield, Level 4, Jessop Wing, Tree Root Walk, Sheffield S10 2SF United Kingdom.
E-mail: A.Fazeli@Sheffield.ac.uk

Veikloje dalyvaujančios šalys

Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Estija. Lietuva į veiklą įsijungė 2008 m. rugsėjo 30 dieną.

LVA Gyvulininkystės institute vykdomą pagal COST FA 0702 veiklą remia Tarptautinė mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra sut. Nr. 31V-117-13/09 2009-02-06.

LVA Gyvulininkystės institute vykdomo pagal COST veiklą darbo vadovas, svarbiausieji vykdytojai

Veiklos valdymo komiteto narė, darbo vadovė
Dr. Rasa Nainienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja Gyvūnų reprodukcijos skyrius, LVA Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, Baisogala LT-82317, Radvilškio raj., tel. 8 615 35691 faks. 8 422 65886, el. paštas rasa@lgi.lt

Veiklos valdymo komiteto narys
Dr. Artūras Šiukščius
Vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas Gyvūnų reprodukcijos skyrius, LVA Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, Baisogala LT-82317, Radvilškio raj., tel. 8 688 17585, faks. 8 422 65886, el. paštas arturas@lgi.lt

Veiklos vykdytojai:
Dr. Algirdas Urbšys
Vyresnysis mokslo darbuotojas Gyvūnų reprodukcijos skyrius, LVA Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, Baisogala LT-82317, Radvilškio raj., tel. 8 698 76312, faks. 8 422 65886, el. paštas augmena@lgi.lt

Habil. dr. Vidmantas Pileckas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas Gyvūnų reprodukcijos skyrius, LVA Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, Baisogala LT-82317, Radvilškio raj., tel. 8 650 96367, faks. 8 422 65886, el. paštas vidmantas@lgi.lt
Viršun

 

   Veiklos struktūra  

COST FA 0702 veiklą vykdo trys darbo grupės nagrinėjančios skirtingus klausimus.
WG1 Eksperimentiniai modeliai.
Ši grupė siekia atsakyti į tokius klausimus:
kuri žinduolių rūšis/rūšys tinkamiausia tirti sąveikas tarp motinos organizmo ir gametų – embrionų ;
ar in vitro modeliai pilnai atspindi sąlygas in vivo ;
ar in vitro modelių naudojimas panaikina in vivo modelių būtinumą.

WG2 Įrankiai, technologijos ir sistemų biologija.
Ši darbo grupė nagrinėja tokius kausimus:
kurie tyrimo metodai/technologijos tinkamiausi Interactome sąveikų žemėlapio tarp motininio organizmo ir gametų/embrionų kūrimui;
kaip sistemų biologijos požiūris gali būti taikomas kuriant Interactome sąveikų žemėlapį;
ar reikalingas tarpdisciplininis bendradarbiavimas su matematinio modeliavimo specialistais.

WG3 Motinų mityba.
Ši darbo grupė nadrinėja sutrikusios motinos mitybos poveikį motininio organizmo sąveikai su gametomis ir embrionais.
Viršun

 

   Svarbiausi rezultatai ir renginiai  

   

 

2008 m. spalio 9-12 dienomis Volos, Graikijoje įvyko pirmoji kasmetinė COST GEMINI konferencija
 
  2009 m. gegužės 7- 8 dienomis Lanske, Lenkijoje įvyko I darbo grupės WGI Eksperimentiniai modeliai seminaras “Eksperimentiniai modeliai gyvūnų reprodukcijoje: teoriniai ir praktiniai aspektai”
 
  2009 m. birželio 1-3 dienomis LVA Gyvulininkystės institute lankėsi Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų instituto mokslininkų grupė
 
  2009 m. spalio 1-3 dienomis Alghero, Sardinijoje, Italijoje įvyko antroji kasmetinė COST GEMINI konferencija
   
  2010 m. kovo 23-27 d. - COST veiklos FA0702 GEMINI koordinatoriaus Alireza Fazeli viešnagė Lietuvoje
   
  2010 m. spalio 1-3 dienomis Soustons, Prancūzijoje įvyko trečioji kasmetinė COST GEMINI konferencija
 
 

   2008 m. spalio 9-12 dienomis Volos, Graikijoje įvyko pirmoji kasmetinė COST GEMINI konferencija

 

Šią konferenciją sudarė trijų darbo grupių susitikimai. Dalyvavo 85 mokslininkai iš 16 Europos šalių, taip pat Australijos, bei JAV atstovai.
Dr. Thomas Spenser iš Teksaso universiteto plenarinėje sesijoje perskaitė apžvalginį pranešimą apie pasiekimus tiriant motininio organizmo sąveiką su gametomis ir embrionais. Kiti pranešėjai supažindino su savo naujausiais tyrimais. Darbo grupės “Eksperimentiniai modeliai” diskusijoms vadovavo prof. Ann van Soom iš Gento (Belgija) universiteto. Buvo pripažinta, kad egzistuoja keletas sėkmingų tyrimų modelių, o jų rezultatų palyginimui būtina parengti bendras gaires.
Darbo grupės ”Įrankiai, technologijos ir sistemų biologija”susitikime plenarinį pranešimą perskaitė prof. C. E. Bishop iš JAV Regeneracinės medicinos instituto apie audinių ir organų kūrimą bei jų panaudojimą transplantacijoje. Buvo diskutuojama apie skirtingas šios srities metodologijas.
Darbo grupės “Motinų mityba”susitikime didžiausio dėmesio ir diskusijų sulaukė dr. K. Kind iš Australijos Adelaidės universiteto pranešimas apie įvairių mitybos bei aplinkos faktorių poveikį embrionų bei vėlesniam vaisiaus vystymuisi.
Įvyko Veiklos valdymo komiteto posėdis.

ViršunViršun

   2009 m. gegužės 7- 8 dienomis Lanske, Lenkijoje įvyko I darbo grupės WGI Eksperimentiniai modeliai seminaras “Eksperimentiniai modeliai gyvūnų reprodukcijoje: teoriniai ir praktiniai aspektai”

 
Seminare dalyvavo 61 dalyvis iš 11 skirtingų šalių. Tai buvo pirmasis GEMINI renginys, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovas iš LVA Gyvulininkystės instituto. Buvo surengtos penkios pranešimų ir keturios praktinės sesijos.
Pirmojoje sesijoje – “In vivo modeliai – kaip jūs pasirenkate modelinį organizmą” ypač įdomus buvo prof. W. V. Holt iš Londono Zoologijos instituto pranešimas apie tai, kaip stuburiniai gyvūnai evoliucijos eigoje skirtingais būdais prisitaikė moteriškajame lytiniame trakte išsaugoti spermą. Pavyzdžiui reptilijos ją gali saugoti net iki septynių metų. Y. Heifetz iš Izraelio Hebrew universiteto pasakojo apie vaisinės muselės panaudojimą tiriant spermos sąveiką su moteriškuoju reprodukciniu traktu. Prof. P. Bols iš Belgijos Antverpeno universiteto supažindino su imunodeficitinių pelių panaudojimu kiaušidžių folikulų vystymosi tyrimams. Prof. G. Lazarri iš Italijos Eksperimentinio L. Spalancanio instituto palygino ilgalaikį ir trumpalaikį embrionų kultivavimą avių kiaušintakiuose su jų kultivavimu in vitro sąlygose.
Antroje pranešimų sesijoje - “In vivo modeliai – kaip teisingai panaudoti modelinį organizmą” savo patyrimu pasidalino M. Velazquez iš Vokietijos Gyvūnų genetikos instituto ir kalbėjo apie skysčių pavyzdžių iš karvių kiaušintakio ir gimdos paėmimą. Dr. U. Besenfelder iš Austrijos Veterinarinės medicinos universiteto supažindino su endoskopinių metodų panaudojimu karvių kiaušintakyje embrionų vystymosi in vitro ir in vivo tyrimuose.
Toliau renginio dalyviams, atsižvelgiant į jų interesus, buvo suorganizuotos keturios praktinės sesijos. Jos vyko Olštine Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institute. Dalyviai, pasirinkę temą – “In vivo –modelinis organizmas karvė”galėjo stebėti tokias procedūras kaip geltonojo kūno mikrodializė, gimdos ir kiaušidžių venų kanuliacija, skysčių pavyzdžių iš kiaušintakio bei gimdos paėmimą. Kitos trys sesijos buvo skirtos reprodukcinio trakto ląstelių kultivavimui in vitro. Buvo pademonstruota kaip išskirti ir kultivuoti kiaulių ir karvių endometrijaus stromos bei epitelines ląsteles, o taip pat, kaip dirbti su kiaušintakio epitelinėmis ląstelėmis. Atskiras užsiėmimas buvo skirtas karvių bei kiaulių geltonojo kūno bei endotelinių ląstelių iš virkštelės kultivavimui in vitro.
Po intensyvaus darbo renginio dalyviai vakare turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusvyje vakarienės metu.
Antroji seminaro diena prasidėjo sesija “In vitro modeliai: žmogus - modelis naminiams gyvūnams ar atvirkščiai?” Įspūdingą pranešimą perskaitė ir ypač įdomų filmą pademonstravo prof. Sabine Kolle iš Vokietijos Justus- Liebig universiteto Veterinarinės anatomijos instituto. Jame buvo parodytas nufilmuotas in vivo ovocito po ovuliacijos kelias kiaušintakiu ir svarbiausi apvaisinimo momentai.
Posterių sesijos metu kiekvienas pranešėjas trumpai pristatė savo atliktus darbus visiems renginio dalyviams.
Ketvirtoje sesijoje – “Teisingo in vitro modelio pasirinkimas moksliniams tyrimams: pliusai ir minusai” pranešimą apie galvijų embrionų kultivavimą izoliuotuose pelių kiaušintakiuose
perskaitė dr. D. Rizos iš INIA Ispanijos. Dr. R. Taveli iš Italijos kalbėjo apie molekules dalyvaujančias spermatozoidų prisitvirtinime prie kiaušintakio. S. Ulbrich iš Vokietijos Munich technikos universiteto nagrinėjo in vitro sistemų atitikimą embrionų aplinkai kiaušintakyje in vivo.
Penktosios sesijos “Kaip nustatyti ir kokie turėtų būti bendri reikalavimai in vivo ir in vitro tyrimų modeliams?” vyko diskusijos ir pasidalinimas įvairiomis nuomonėmis.
 
   
   

ViršunViršun

   2009 m. birželio 1-3 dienomis LVA Gyvulininkystės institute lankėsi Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų instituto mokslininkų grupė
 
COST veiklos susitikimo Lanske metu pavyko užmegzti glaudžius santykius su Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimo instituto mokslo darbuotojais iš Reprodukcinės histofiziologijos ir Reprodukcinės imunologijos skyrių. Praktinių sesijų metu ne tik teko stebėti kaip dirba šių skyrių darbuotojai, bet ir patiems atlikti kai kuriuos darbus ruošiant geltonojo kūno bei endotelio ląsteles kultivavimui in vitro. Kolegos susidomėjo ir mūsų – LVA Gyvulininkystės instituto Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje atliekamais tyrimais ir jau birželio mėnesį apsilankė Lietuvoje. Gyvulininkystės institute jie apžiūrėjo laboratorijas, susipažino su jose atliekamais tyrimais. Svečiai domėjosi saugomomis senosiomis gyvūnų veislėmis: apžiūrėjo žemaitukų arklių, šėmų ir baltnugarių galvijų, vietinių šiurkščiavilnių avių bandas. Po pietų visi instituto mokslininkai susirinko bendrai diskusijai su užsienio kolegomis. Reprodukcinės imunologijos skyriaus vedėjas prof. D. Karzynski perskaitė pranešimą, kuriame supažindino su Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimo instituto pagrindinėmis veiklos kryptimis, pasiekimais, vykdomais projektais. Dr. I. Woclawek- Potockos pranešimas buvo apie prostaglandino F2α sekreciją karvių geltonajame kūne. Dr. A. Korzekwa kalbėjo apie apoptozę indukuojančių faktorių poveikį reprodukcinės sistemos ląstelėms. Instituto mokslininkai ir svečiai diskutavo dėl galimų bendrų projektų ir tolesnio bendradarbiavimo. Diskusijos su Gyvūnų reprodukcijos skyriaus mokslininkais tęsėsi iki vėlaus vakaro.
 
   
   

ViršunViršun

   2009 m. spalio 1-3 dienomis Alghero, Sardinijoje, Italijoje įvyko antroji kasmetinė COST GEMINI konferencija
 
Dalyvavo 120 mokslininkų iš 25 pasaulio šalių. Gyvūnų reprodukcijos srityje dirbančių Lietuvos mokslininkų darbus reprezentavo pristatytas mokslinis pranešimas “Galvijų ovocitų, gautų iš skirtingų dydžių folikulų ir atrinktų pagal nusidažymą su briliant cresyl blue, vystymosi kompetencijos tyrimas”. Kiekvienai iš darbo grupių buvo skirta po atskirą sesiją.
Ypač didelio dėmesio susilaukė plenarinės sesijos pranešimas “Ar gali biologas sutaisyti radiją”, kuriame J. Lazebnik iš Cold Spring Harbor laboratorijos nagrinėjo mokslinių tyrimų prasmingumo ir tarpusavio sąryšio klausimus.
WGI Eksperimentinių modelių darbo grupės sesijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Prancūzijos, Nyderlandų, Jungtinės karalystės,Vokietijos. Buvo kalbama apie triušių kaip modelinių organizmų panaudojimą tirti prieš ir po implantacinį vaisiaus vystymąsi, nagrinėjama oksitocino ir prostaglandinų receptorių vaidmuo kumelingumo atpažinimui, aptariamas infekcijų poveikis žmonių embrionų ryšiams su motininiu organizmu, supažindinama su galvijų embrionų, gautų in vivo, transkriptominiais tyrimais.
WGII Įrankiai, technologijos ir sistemų biologija darbo grupės sesijoje buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip: matematinio modeliavimo pritaikymas biologinių sistemų tyrimams; endometrijaus transkriptų analizė panaudojant RNR sekvenavimą; spermatozoidų judėjimo modifikavimas sąveikoje su fiziologiniais pokyčiais moteriškuose lytiniuose takuose; nauja sekvenavimo generacija: galimybės ir iššūkiai taikant ChIP-seq.
Buvo aptarti pirmieji COST veiklos metų rezultatai, pasidžiaugta, kad vis daugiau šalių ketina įsijungti į šią veiklą, numatytos veiklos gairės ateičiai. Buvo analizuojamos galimybės kaip pasinaudoti kitų Europos projektų fondais bei suvienyti skirtingų šalių mokslininkų pajėgas ruošiant projektus.
WGIII Motinų mitybos darbo grupės sesijoje M. White iš Liverpulio universiteto skaitė pranešimą apie informacijos kodavimą NF-kB sistemoje. K. Sinclair iš Notingemo universiteto nagrinėjo vystymosi faktorius ir jų įtaką būsimo organizmo sveikatai bei ligų atsiradimui: kaip motinų dieta veikia ovocito ir preimplantacinio embriono vystymosi epigenetinį programavimą. A. Watkins iš Southemptono universiteto kalbėjo apie tai, kaip sumažintas baltymų kiekis motinų mityboje embrionų preimplantaciniu laikotarpiu sąlygoja padidėjusį palikuonių svorį. A. Navarrete iš Vokietijos Martino Liuterio universiteto pateikė savo tyrimų rezultatus apie embrionų- motininio organizmo sąveiką, gautus naudojant diabetinius modelinius gyvūnus. Buvo kalbama ir apie triušių, šertų racionu, su padidintu cholesterolio kiekiu, folikulogenezės ypatumus. V. Hoeck iš Antverpeno universiteto aptarė hyperlipideminio serumo panaudojimo pasekmes embrionų gavimo in vitro sistemoje embrionų kokybei. J. Eckert iš Southemptono universiteto kalbėjo apie karvių, šertų racionu, su per dideliu baltymų kiekiu, poveikį embrionų vystymuisi.
Paskutiniąją konferencijos dieną įvyko Veiklos valdymo komiteto posėdis.
Konferencijos metu renginio šeimininkai labai sumaniai organizavo ir nedideles laisvo laiko valandėles. Bendrų pietų ir vakarienių metu buvo galima artimiau susipažinti su kolegomis, užmegzti artimesnius santykius, pabendrauti bei pažinti Sardinijos salos ypatumus. Pasibaigus konferencijai viena diena buvo skirta iškylai laivu netoli Alghero aplankant Neptūno grotą.
Antroji GEMINI konferencija buvo labai įdomi, reikšminga, informatyvi, sutelkė daugelį Europos šalių mokslininkų, dirbančių reprodukcijos srityje, leido pasidalinti patyrimu.
 
   

ViršunViršun