FEED-TO-FOOD
REINFORCEMENT OF FEED TO FOOD RESEARCH CENTER AT INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY OF THE UNIVERSITY OF NOVI SAD
NOVI SAD UNIVERSITETO MAISTO TECHNOLOGIJOS INSTITUTO MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRO “NUO PAŠARO IKI MAISTO” STIPRINIMAS
Specifinė programa PAJĖGUMAI. Sritis  - mokslinių tyrimų potencialas. Finansavimo schema -  Koordinavimo ir paramos veikla
Projekto tikslai:
   Plėtoti Balkanų ir Europos Sąjungos šalių  bendradarbiavimą;
   Stiprinti mokslinių tyrimų techninę bazę ir mokslininkų kompetenciją.
Trukmė – 36 mėnesiai (2008-02-01 - 2011-01-31).
Projekto koordinatorius   - University of Novi Sad, Institute  For Food Technology, CENTER FEED-TO – FOOD, Serbija.
Projekto partneriai:
International Forschungsgemeinschaft Futtermitteltechnik, (IFF), Vokietija
Institute Nationale De La Researche Agronomique, (INRA), Prancūzija
LVA Gyvulininkystės institutas (IAS), Lietuva
National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition (IBNA), Rumunija
Projekto metu buvo atnaujinta Novi Sad universiteto Maisto technologijos instituto Mokslinių tyrimų centro  Feed-to-Food bazė. Už ES lėšas įsigyta pažangi technologinė įranga skirta pašarų malimui, maišymui, ekstrudavimui, granuliavimui, šaldymui – džiovinimui, vakumavinui, kuri taip pat sudaro galimybes dozuoti ir įterpti skystus komponentus, matuoti srautą, slėgį, temperatūrą. Tai įgalina kurti  naujus ir tobulinti  esamus pašarų gamybos procesus.
Projekto metu visų projekto partnerių atstovai turėjo galimybes lankytis Vokietijos ir Prancūzijos mokslinio tyrimo institutcijose ir perimti  jų pažangų patyrimą.   Gyvulininkystės institute kolegos iš Serbijos lankėsi 2009 metais ir susipažino su atliekamais tyrimais, bei aptarė bendradarbiavimo galimybes. 2010 gegužę dvi jaunosios serbų mokslininkės stažavosi ir įsisavino daugelį pašarų tyrimo metodų. Tais pačiais metais  trys Gyvulininkystės instituto mokslininkai birželio mėnesį vyks į Serbiją ir mokysis dirbti su nauja pašarų gamybos įranga.
Projekto partneriai dalyvavo ne vienoje konferencijoje ir seminare. Aktyviai buvo įsijungta į Maisto klasterio iniciatyvos veiklą, kurio tikslas suburti Europos šalių mokslininkus, dalyvaujančius tarptautiniuose projektuose, kad ateityje suformuoti Europos maisto  klasterį, Dalyvauta  penkiuose oficialiuose Maisto klasterio iniciatyvos posėdžiuose.
Daugiau informacijos rasite  http://www.feed-to-food.uns.ac.rs

 

 

Kolegų iš Serbijos viešnagė Gyvulininkystės institute 2009-06-25
 
   
   
   
   

Projekto FEED-TO-FOOD dalyviai 5-ajame Maisto klasterio iniciatyvos posėdyje, Graikija 2010-03-05