Leidinys "Ekologinio ūkio privalumai gyvulininkystėje"

   Ðio leidinio rengimą remia Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija ir FAO projektas "Improving information, communication and knowledge systems for sustainable and organic agriculture".
   Ðis leidinys padės ekologiškai ūkininkaujantiems gyvulininkams pagilinti savo žinias apie žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymą ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimus, padės geriau pasirinkti gyvūnų veisles, gaminti saugius ir aukštos kokybės gyvūninės kilmės maisto produktus apsaugant aplinką. Jame gausu žinių apie gyvūnų laikymą, šėrimą, ligų profilaktiką, zoohigieninius reikalavimus patalpoms, ypač svarbus ir aktualus šiandien, ągyvendinant Nitratų direktyvą, yra skyrelis apie mėšlo tvarkymą ir naudojimą ekologinės gamybos ūkyje, kooperaciją ir ekologiną turizmą. Taip pat apžvelgta ekologinių gyvūninės kilmės produktų realizacija mūsų šalies ir užsienio rinkose.

 

Atgal