Nuorodos

 
  Institutai
  Aukštosios mokyklos
  Mokslo ir kitos organizacijos
  Gyvulių augintojai
 
   
   
   
   
   
   
   
  Institutai
   
  LAMMC Žemdirbystės institutas
  LSMU Veterinarijos institutas
  ASU Vandens tyrimų institutas
  Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
  LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas
  LAMMC Miškų institutas
  VU Biochemijos institutas
  VU Biotechnologijos institutas
  KTU Maisto institutas
  Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
   
   
  Aukštosios mokyklos
   
  LSMU Veterinarijos akademija
  Aleksandro Stulginskio universitetas (buv. LŽŪU)
  Kauno technologijos universitetas
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  Vilniaus universitetas
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  Vilniaus pedagoginis universitetas
  Klaipėdos universitetas
  Šiaulių universitetas
   
   
  Mokslo ir kitos organizacijos
   
  Lietuvos mokslininkų sąjunga
  Lietuvos mokslo taryba
  Lietuvos mokslų akademija
  Valstybinis studijų fondas
  LR švietimo ir mokslo ministerija
  LR žemės ūkio ministerija
  LR aplinkos ministerija
  Aplinkos apsaugos agentūra
  Mokslas.lt
  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  Žemės ūkio rūmai
  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
  LR valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
  Nacionalinė mokėjimo agentūra
  Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM
  Gyvulių produktyvumo kontrolė
  Valstybės įmonė "Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras"
  VĮ "Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra"
  Viešoji įstaiga „Ekoagros“
  Tatulos programa
  Lietuvos kaimo tinklas
  Agroakademija
  Lietuvos savivaldybių portalas
   
   
  Gyvulių augintojai
   
  Gyvulių augintojų asociacijų sąrašas
  Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
  Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
  Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
  Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija
  Žemaitukų arklių augintojų asociacija
  Lietuvos arklių augintojų asociacija
  Lietuvos ristūnų sporto asociacija
  Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija
  Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
  Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija
  Lietuvos avių augintojų asociacija
  Lietuvos bitininkų sąjunga