Padaliniai
 
 

 Mokslo padaliniai ir jų veiklos kryptys

Gyvūnų reprodukcijos skyrius 

Bendra informacija apie skyrių
    Gyvūnų reprodukcijos skyriuje dirba 5 mokslo darbuotojai: 1 vyriausiasis mokslo darbuotojas - habilituotas mokslų daktaras ir 4 vyresnieji mokslo darbuotojai, turintys biomedicinos mokslų daktaro laipsnius. Doktorantūroje studijuoja 1 doktorantas. Skyriuje dirba 2 zootechnikai ir 1 laborantas.
    Pagrindinis mokslinių tiriamųjų darbų tikslas yra užtikrinti gerus gyvūnų vaisos rodiklius.
    Teikiamos mokslinės paslaugos:
    • rekomendacijos, pasiūlymai ir konsultacijos gyvūnų reprodukcinių problemų klausimais;
    • gyvūnų spermos ir embrionų kriokonservavimas;
    • techninės įrangos gyvulių sėklinimui ir embrionų transplantavimui komplektavimas;
patinų spermos kriokonservavimo skiediklių kūrimas.

    Istorija
    Moksliniai tiriamieji darbai gyvūnų reprodukcijos srityje Gyvulininkystės institute buvo pradėti jau 1956 m., įsteigus Gyvulių sėklinimo laboratoriją, kuriai vadovavo prof. Pranas Pakėnas Pagrindiniai tikslai - gyvulių apvaisinimo padidinimas, sėklinimo įdiegimas Lietuvoje bei sėklinimo praktikos keliamų reikalavimų patenkinimas. Buvo organizuojami sėklinimo specialistų ruošimo kursai, rengiamos mokymo priemonės ir nurodymai. Tobulinant gyvulių sėklinimą, buvo vykdomi ir moksliniai tiriamieji darbai. Nustatyta šėrimo ir naudojimo įtaka bulių ir avinų spermatogenezei. Radioaktyvių izotopų metodu išaiškinta avinų, bulių, eržilų ir kuilių spermatogenezės trukmė. Buvo tiriama amžiaus įtaka bulių ir kuilių sėklidžių morfologiniams pakitimams, spermatogenezės intensyvumui ir spermos produkcijai. Paruoštas elektrometrinis būdas patelių lyties funkcijų dinamikai tirti. Pritaikyta metodika gimdos elektriniam aktyvumui tirti ir registruoti. Tai sudarė mokslinį pagrindą bulių spermos ėmimo, užšaldymo ir naudojimo technologijos kūrimui.           Bendradarbiaujant su kitų institucijų konstruktoriais, buvo sukurti reikiami įrengimai ir prietaisai technologijai diegti. 1982 m. už Baisogalos bulių šėrimo ir laikymo, paruošimo spermos paėmimui ir jos kriokonservavimo technologijos sukūrimą ir įdiegimą skyriaus mokslininkams paskirta Lietuvos valstybinė premija. Ši technologija yra viena iš trijų pripažintų ir visame pasaulyje naudojamų technologijų. Devyni skyriuje sukonstruoti prietaisai ir įrengimai pripažinti išradimais.
    1985 metais buvo įkurtas Embrionų transplantavimo sektorius, kuriam vadovavo dr. P. Žunda. Nuo 1992 m. minėti padaliniai sujungti į Gyvulių reprodukcijos laboratoriją, kuri 2002 m. tapo Gyvūnų reprodukcijos skyriumi. Padaliniui nuo 1992 iki 2007m vadovavo dr. J. Kutra, o nuo 2007 m. vadovauja dr. A. Šiukščius.
    Padalinio mokslininkai pirmieji Lietuvoje sėkmingai atliko galvijų embrionų transplantaciją ir šį metodą įdiegė praktikoje. Buvo tiriamas hormoninių preparatų poveikis donorių organizmui, embrionų kokybei ir prigijimui. Įsisavintas mikrochirurginis embrionų dalinimas. Embrionų lyčiai nustatyti panaudota polimerazinė grandininė reakcija ( PGR ). Nustatyta embrionų biopsijos atlikimo būdo bei dydžio įtaka embrionų lyties nustatymo efektyvumui.
    Buvo atliekami gonadotropinų hormonų poveikio paršavedžių ir kuilių lytinėms funkcijos bei produktyvumui tyrimai. Nustatyta, kaip atskiros lytinių hormonų kombinacijos veikia lytinį ciklą ir spermatogenezę. Tirta pelėsinių grybelių produkuojamo mikotoksino zearalenono įtaka kuilių ir subrendusių kiaulaičių reprodukcinėms savybėms bei jo neigiamą poveikį mažinančių, surišančių ir biotransformuojančių medžiagų panaudojimas.
   Atlikti eržilų reprodukcinių savybių tyrimai, nustatant spermos kokybinių parametrų priklausomybę nuo veislės, metų laiko ir kitų faktorių.

Mokslinė veikla
    Mokslinio tiriamojo darbo kryptis – gyvūnų reprodukcijos biologijos tyrimai. Skyriaus darbuotojai vykdo mokslinę temą „Žemų temperatūrų poveikio žinduolių gametų gyvybingumui tyrimas“, kuri apima du mokslinius darbus.
    Kriokonservavimo procesų įtakos kuilių spermos kokybei tyrimai
   Siekiama optimizuoti kuilių spermos paruošimo kriokonservavimui parametrus: nustatyti optimalią atvėsinimo, skiedimo bei skiediklio temperatūrą, koncentravimo režimą, parinkti tinkamiausią skiediklį. Ieškoma užšaldymo režimų, darančių mažiausią neigiamą poveikį kuilių spermos apvaisinamajai galiai. Kuriami spermos kriokonservavimo skiedikliai.
    Gyvūnų ovocitų vystymosi kompetencijos tyrimai.
    Tiriama įvairių aplinkos faktorių įtaka ovocitų vystymosi kompetencijai. Atliekami embrionų gavimo in vitro (subrandinimo, apvaisinimo, kultivavimo) sistemos bei atskirų jos elementų tyrimai ir tobulinimas. Tiriami galvijų ovocitų gyvybingumo pokyčiai po užšaldymo skirtingais metodais bei naudojant įvairius krioprotektorius
    Ieškoma tinkamiausių technologinių gametų kriokonservavimo parametrų atskiroms gyvūnų rūšims, įtraukiant ir laukinius gyvūnus lapes, delfinus ir kt. Planuojama kurti medžiagas, priemones bei įrankius, palengvinančius gyvūnų spermos, embrionų ir ovocitų kriokonservavimą ir panaudojimą

Studijos
    Skyriuje studijuoja doktorantas, kuris vykdo mokslinį darbą tema
„Kriokonservavimo technologinių procesų įtaka kuilių spermos kokybei“. Vadovas - habil. dr. Vidmantas Pileckas (2010-2013)

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas
   Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis institucijomis bei ūkio subjektais, užsiimančiais gyvulininkystės veikla: Valstybine kiaulių veislininkystės stotimi, UAB „Marijampolės veislininkystė“, UAB „Šiaulių regiono veislininkystė“ ir UAB „Litgenas“. Skyriaus mokslininkai dalyvauja Association Europeenne de transfert embryonnaire veikloje.

Vykdomi projektai
   Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių sperma diegimas Lietuvoje“ pagal 2010 metų kovo 3 dienos sutartį Nr. 1PM-PV-09-1-001491 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM. 2010-2011 metai. Pagrindinis projekto tikslas – diegti kiaulių sėklinimą šaldyta kuilių sperma Lietuvoje. LVA Gyvulininkystės instituto laboratorinėje-eksperimentinė bazėje ir vienoje Lietuvos Veislininkystės įmonėje bus pademonstruotas kuilių spermos užšaldymas ir šaldytos kuilių spermos saugojimas.
    Dviejų ūkininkų reprodukcinėse kiaulių fermose atliekama paršavedžių rujos sinchronizacija, bus pademonstruotas šaldytos kuilių spermos atšildymas ir kiaulių sėklinimo į gimdos ragus metodas.
    „61-oji Europos gyvulininkystės asociacijos (EAAP2010) konferencija „Europos Sąjungos kaimo plėtros patirties ir pokyčių patirties perėmimas“ pagal sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM. 2010 – 2011 metai .
    Projekto tikslas yra remti aktyvų tarptautinį bendradarbiavimą, gerinti technines ir ekonomines sąlygas gyvulininkystės sektoriuje, skatinti mokslinius tyrimus gyvulininkystėje bei gerinti naujų žinių prieinamumą gyvulininkystės specialistams ir ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla kaime.
   COST veikla Nr. FA0702 GEMINI „Maternal interaction with gametes and embryos“. 2008 – 2012 metai. Veiklos tikslas suburti Europos mokslininkus, dirbančius reprodukcijos srityje, siekti pažangos tiriant sąveikas tarp gametų, embrionų ir moteriškojo reprodukcinio trakto skirtingose reprodukcinio ciklo stadijose bei nėštumo metu tiek sveikos, tiek sutrikusios mitybos ir metabolizmo motininiame organizme sąlygomis. Veikloje dalyvauja 23 Europos šalių mokslininkai, keičiamasi patyrimu metinėse konferencijose, seminaruose, trumpalaikėse mokslinėse misijose.

    Skyriaus adresas ir darbuotojai
 
  Skyriaus vedėjas
Artūras Šiukščius, vyresn. m. darb., dr.
arturas@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.
   
  Vidmantas Pileckas, habil. dr., vyriaus. mokslo darbuotojas
vidmantas@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Jonas Kutra, dr., vyresn. mokslo darbuotojas
reprodukcija@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12 , LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Algirdas Urbšys, dr., vyresn. mokslo darbuotojas
augmena@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12 , LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Rasa Nainienė, dr., vyresn. mokslo darbuotoja
rasa@lgi.lt
tel. (8-615) 35691, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.,
   
  Zigmantas Jomantas, doktorantas
reprodukcija@lgi.lt
tel. (8-422) 65383, LSMU Gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, LT-82317, Baisogala, Radviliškio raj.