59-oji EAAP konferencija vyko Vilniuje, La Meridien viešbutyje

Lietuvos žemės ūkio ministrės K. Prunskienės kalba iškilmingoje EAAP konferencijos atidarymo ceremonijoje Vilniaus kongresų rūmuose

Europos gyvulininkystės asociacijos prezidentas Jim Flanagan

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius

Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius Henrikas Žilinskas

Susirinkusiems svečiams koncertavo pasaulinio garso G.Rinkevičiaus simfoninis orkestras ir solistė A. Janušauskaitė

LVA Gyvulininkystės instituto direktorė Violeta Juškienė ir Gerry Keane (Grange Beef Research Centre, Airija).

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas dr. Jonas Jatkauskas

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas dr. Algirdas Urbšys

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojai Jonas Kutra, Violeta Razmaitė, Ina Skurdenienė ir Valė Macijauskienė prie stendinių pranešimų

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotoja dr. Birutė Zapasnikienė

Instituto vyr. finansininkė Rasa Strolienė konferencijos registracijoje

Svečiai atvyko apžiūrėti LVA Gyvulininkystės institute laikomų senųjų lietuviškų gyvulių ir paukščių veislių

Žemaitukai

Baltnugarė karvė

Vištinės žąsys

Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vedėja dr. Birutė Zapasnikienė prie šiurkšiavilnių avių

Dr. Violeta Razmaitė supažindina užsienio svečius su Lietuvos senųjų gyvulių veislių auginimu

Konferencijos dalyviai prie vietinių kiaulių ir šernakiaulių ekspozicijos

Didelio dėmesio sulaukė lietuviški skalikai

Konferencijos dalyviai aplankė Baisogaloje, kooperatyvo "Lietuviška mėsa" bazėje kuriamą Mokslo ir technologijų parką

Kooperatyvo "Lietuviška mėsa" prezidentas Vidmantas Jonika ir LVA Gyvulininkystės instituto bandymų skyriaus vedėjas Andrius Turskis

Dr. Jonas Kutra konferencijos dalyvius supažindina su mėsinių galvijų auginimu Lietuvoje

Mėsinių galvijų tvarte

Konferencijos dalyviai lankėsi Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje (dešinėje - direktorius Stanislovas Rimkevičius)

Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties skerdykloje

Konferencijos dalyvių sutikimas LVA Gyvulininkystės institute

EAAP konferencijoje dalyvavo 58 valstybių atstovai, LVA Gyvulininkystės institute lankėsi svečiai iš 40 šalių

Užsienio svečiai domisi instituto veikla

Instituto direktorė dr. Violeta Juškienė konferencijos dalyviams pristato Instituto mokslinę veiklą

LVA Gyvulininkystės instituto laboratorijose

Konferencijos dalyviams koncertavo netradicinio folkloro grupė "Kitava" iš Šiaulių