"Animal Husbandry" Editorial Board Instructions
 
Editorial Board:


DVIOLETA JUŠKIENĖ, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania – pirmininkė / Editor-in-Chief )
Rasa NAINIENĖ, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
LINAS DAUGNORA, prof. dr. (Lietuvos veterinarijos akademija / Lithuanian Veterinary Academy, Lithuania)
ARTŪRAS ŠIUKŠČIUS, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
JONAS JATKAUSKAS, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
OLAV KÄRT, prof. habil. dr. (Estijos žemės ūkio universiteto Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of Estonian Agricultural University, Estonia)
VIDMANTAS PILECKAS, habil. dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
VIOLETA RAZMAITĖ, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
VYTAUTAS SIRVYDIS, prof. habil. dr. (Vilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University, Lithuania)
JAN TIND SORENSEN, dr. (Aarhus universitetas, Danija / Aarhus University, Denmark)
ALEKSANDRS JEMELJANOVS, prof. habil. dr. (Latvijos žemės ūkio universiteto Biotechnologijos ir veterinarinės medicinos mokslinio tyrimo institutas "Sigra", Latvija / Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine "Sigra" of Latvia University of Agriculture, Latvia)
VYTAUTAS TARVYDAS, prof. habil. dr. (LVA Gyvulininkystės institutas / Institute of Animal Science of LVA, Lithuania)
ZENONAS DABKEVIČIUS, prof. habil. dr. (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas / Institute of Agriculture Lithuanian Research Centre of Agriculture and Forestry, Lithuania)
ANTANAS SEDEREVIČIUS, prof. dr. (Lietuvos veterinarijos akademija / Lithuanian Veterinary Academy, Lithuania)
MICHAEL GARRY KEANE, dr. (TEAGASC – Žemės ūkio tyrimų centras, Airija / TEAGASC – The Agriculture and Food Development Authority, Ireland)
CATALIN DRAGOMIR, dr. (Nacionalinis gyvūnų biologijos ir mitybos mokslinio tyrimo institutas, Rumunija / National Research and Development Institute of Animal Biology and Nutrition, Romania)
VINCAS BŪDA, habil. dr. (Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas / Institute of Ecology of Nature Research Centre, Lithuania)
Address of the Editorial Office: Institute of Animal Science of LVA,
R. Žebenkos g. 12, LT-5125 Baisogala, Radviliškis District, Lithuania.
E-mail: . Phone: +370 422 65383, Fax: +370 422 65886.