"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2004 m. 44 t. turinys

 
Ávairių faktorių ątaka Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių vilnos kiekiui ir kokybei
 
Išfasavimo tūrių ątaka eržilų spermos kokybei po ąšaldymo
Pileckas V., , , ,
 
Paršavedžių ątaka palikuonių mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei
Jukna Č., Jukna V., Kvietkutė N., Mauručaitė G., Rimkevičius S.
 
Skirtingomis technologijomis pagaminto ankštinių-varpinių žolių siloso ątaka penimų buliukų didžiojo prieskrandžio turinio rodikliams ir gyvūnų sveikatai
, Vrotniakienė V.
 
Kvietrugių ątaka kiaulių produktyvumui, skerdenos bei mėsos kokybei
 
Kvietrugių panaudojimo galimybės kalakutų-broilerių lesaluose
Janušonis S., , Juodka R.
 
Mėsinio tipo galvijų tvartų mikroklimato ąvertinimas
,
 
Kalakutidžių mikrobiologinio užterštumo tyrimai
, , ,
 
Skirtingos konstrukcijos guolių ątaka paršelių žinduklių augimui
,