"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

LSMU GI parengtos brošiūros, knygos ir kiti leidiniai

     
     
 

Gyvulininkystės moksliniai tyrimai žemės ūkio plėtrai

   
  LSMU Gyvulininkystės institutas 1952–2012 / Sudarė Rasa Nainienė. – Utena „Utenos Indra“. 2012. – 120 p. :iliustr. ISBN 978-609-455-077-5
   
  Knygoje apžvelgiamos gyvulininkystės mokslo ištakos, raida ir vystymasis Lietuvoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas Gyvulininkystės instituto veiklai ir pasiekimams per pastaruosius 60 metų.
   
   
   
   
   
     
     
     
     
 

Lietuviškos avių veislės

   
  Birutė Zapasnikienė
   
  Knygoje pateikta išsami medžiaga apie nacionalines Lietuvos juodgalves ir vietines šiurkščiavilnes avis, jų praeitį ir dabartį bei atliktus su jomis mokslinius tyrimus. Monografijoje plačiai aprašyti avių reprodukcijos, pieningumo, prieauglio augimo, laikymo ir mėsingumo, vilningumo bei įvairių faktorių įtakos produktyvumui tyrimų rezultatai. Šis leidinys gali būti naudingas žemės ūkio mokyklų studentams, avininkystės specialistams, magistrantams ir doktorantams, avių augintojams ir visiems besidomintiems lietuviškomis avių veislėmis.
   
   
   
   
   
     
     
     
     
 

Rekomendacijos gyvulininkystei 2013

   
  Rekomendacijos gyvulininkystei 2013. Sudarė Rasa Nainienė. Baisogala, 2013. -78 p. ISSN 2345-0657
   
  Leidinys supažindina plačiąją visuomenę su rekomendacijomis gyvulininkystei, parengtomis panaudojus naujausių mokslinių tyrimų duomenis ir pažangią gamybos patirtį. Pateikiama aktuali informacija apie įvairių žemės ūkio paskirties gyvūnų veisimą, pašarus ir mitybą, laikymą ir priežiūrą.
   
   
   
   
   
     
     
     
     
 

Rekomendacijos gyvulininkystei 2011

   
  Baisogala, 2011. - 85 p. ISBN 978-609-455-033-4
   
  Leidinyje pateikiama aktuali informacija apie įvairių žemės ūkio paskirties gyvūnų - galvijų, kiaulių, arklių, avių, naminių paukščių - veisimą, pašarus ir mitybą, laikymą ir priežiūrą.
   
   
   
   
   
     
     
 

Ūkinių gyvūnų tautinis paveldas vaikų akimis

   
  Sudarė R. Šveistienė, V. Razmaitė, Š. Vičaitė
  Baisogala, 2010. - 36 p. ISBN 978-9955-35-095-8
   
  Organizuotame specializuotame mokinių darbų konkurse vaikai pirmąsyk eksponavo savo laisvus bandymus Lietuvos gyvūnų tema dailės kūrybos srityje. Vaikų akimis žvelgdami į šį leidinį, turėsite galimybę susipažinti su saugomais Lietuvos ūkiniais gyvūnais, pasigrožėti jais, įgyti žinių apie saugomų ūkinių gyvūnų auginimą bei teikiamą naudą ir pasidžiaugti, kad Lietuva turėjo tokių gyvūnų ir juos išsaugojo.
   
     
     
 

Rekomendacijos gyvulininkystei 2010

   
  Baisogala, 2010. - 60 p. ISBN 978-9955-731-19-1
   
  Leidinyje pateikiama aktuali informacija apie įvairių žemės ūkio paskirties gyvūnų - galvijų, kiaulių, arklių, avių, naminių paukščių - veisimą, pašarus ir mitybą, laikymą ir priežiūrą.
   
   
   
   
   
     
     
 

Europos Sąjungos parama gyvulininkystės ūkių plėtrai ir poveikis gyvenimo kokybei kaime

   
  I. Skurdenienė, V. Ribikauskas
  Baisogala, 2010. - 20 p. ISBN 978-9955-731-18-4
   
  LSMU Gyvulininkystės instituto mokslininkai siekė išsiaiškinti kokią naudą smulkių ir vidutinių ūkių veiklos rezultatams gali turėti programos „Standartų laikymasis“  įgyvendinimas. Ši studija atskleidė, kad šalies gyvulininkystės ūkiai sparčiai pereina prie efektyvesnių, saugesnių (produkcijos ir pačių gamintojų sveikatos požiūriu) technologijų. Šis darbas buvo pirmasis bandymas pateikti ūkininkų, dalyvavusių 2004-2006 metų kaimo plėtros priemonėje „Standartų laikymasis“  demografinę analizę, apibendrinti ūkių planuojamą plėtrą, išanalizuoti žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo ir pieno bei mėsos gamybos technologijas, atskleisti investicijų į tam tikras gamybos priemones pasiskirstymą.
     
     
 

Profesorius Juozas Skaistutis Šveistys
ir jo indėlis į gyvulininkystės mokslo sklaidą

   
  Parengė Violeta Razmaitė
  Utena, 2009. - 128 p. ISBN 978-609-8004-24-3
   
  Leidinys skirtas prof. habil. dr. Juozo Skaistučio Šveisčio mokslinei veiklai, atliktiems darbams, išsakytoms mintims ir asmenybei atminti, minint jo 80 metų jubiliejų ir 10-ąsias mirties metines.
   
   
   
     
     
 

Gyvūnų globa Lietuvoje: penktoji diena

   
  I. Skurdenienė, V. Ribikauskas
  Baisogala, 2009. - 40 p. ISBN 987-995-731-17-7
   
  Šiame leidinyje skaitytojai atras  kiek netikėtas sąsajas tarp gerai žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų, mokslininkų, filosofų iš kelių epochų, kurių didelis įnašas į gyvūnų globos veiklą mūsų šalyje yra puikus pavyzdys jaunajai kartai. Leidinys išleistas įgyvendinant projektą "Gyvūnų globos dienos 2009".
   
   
   
     
     
 

Lietuvos ūkinių gyvūnų nacionaliniai genetiniai ištekliai

   
  Sudarė Rūta Šveistienė
  Baisogala, 2009. - 36 p. ISBN 978-609-8004-23-6
   
  Lietuvos ūkiniai gyvūnai - tai naminiai gyvūnai, kurių išskirtiniai paveldimi požymiai yra susiformavę Lietuvoje, turi selekcinę, ekonominę, mokslinę, ekologinę, kultūrinę, istorinę svarbą Lietuvos Respublikai ir yra svarbi pasaulinės žemės ūkio įvairovės ir visos biologinės įvairovės dalis.
   
   
     
     
 

Juozas Kunskas.
Gyvūnų mitybos mokslo puoselėtojas

   
  Parengė V. Tarvydas ir V. Uchockis
  Baisogala, 2009. - 56 p. ISBN 978-9986-456-26-1
   
  Knyga skirta daktaro Juozo Kunsko (1909-1980), įžymaus gyvulininkystės specialisto, pedagogo, mokslinių tyrimų pašarų gamybos ir gyvūnų mitybos srityse organizatoriaus ir vykdytojo, pirmojo Lietuvos gyvulininkystės instituto  Šėrimo skyriaus vedėjo 100-osioms gimimo metinėms.
   
   
   
     
     
 

Gyvulininkystė nepriklausomoje Lietuvoje
(1990-2008)

   
  I. Skurdenienė, B. Zapasnikienė, D. Ribikauskienė, R. Juodka, R. Šveistienė
  Baisogala, 2008. - 66 p. ISBN 978-9955-731-16-0
   
  Šame mokslo populiarinimo leidinyje bandoma apžvelgti aštuoniolikos metų kelią, kurį nuėjo nepriklausoma Lietuva gyvulininkystės srityje. Leidinys skirtas kiekvienam, norinčiam daugiau sužinoti  apie gyvulininkystės raidą nepriklausomoje Lietuvoje, mokslinius tyrimus šioje srityje.
   
     
     
 

LVA Gyvulininkystės institutas.
Moksliniai tyrimai: ištakos, dabartis, perspektyvos

   
   
  Baisogala, 2008. - 38 p. ISBN 978-9955-731-12-2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Gyvulių skerdenų klasifikavimas

   
  D. Ribikauskienė, M. Suglis
  Baisogala, 2008. - 8 p. ISBN 978-9955-731-16-0
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 

Ekologinio ūkio privalumai gyvulininkystėje

   
  I. Skurdenienė, V. Ribikauskas, B. Bakutis
  Kaunas, 2007. - 148 p. ISBN 978-955-37-005-5
   
  Šis leidinys skirtas pagilinti ekologiškai ūkininkaujančių gyvulių augintojų žinias apie žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymą, gyvūnų gerovės reikalavimus, padėti geriau pasirinkti gyvūnų veisles, gaminti saugius ir aukštos kokybės maisto produktus saugant aplinką. Jame gausu žinių apie gyvūnų laikymą, šėrimą, ligų profilaktiką, patalpų zoohigieninius reikalavimus. Tai ypač svarbu ir aktualu šiandien, įgyvendinant Nitratų direktyvą. Knygoje supažindinama su mėšlo tvarkymu ir naudojimu ekologinės gamybos ūkyje, kooperacija ir ekologiniu turizmu. Taip pat aptariama ekologiškų gyvūninės kilmės produktų realizacija mūsų šalies ir užsienio rinkose.
Leidinys skirtas visiems ekologiškai ūkininkaujantiems, besidomintiems ekologiniu gamybos būdu gyvulininkystėje bei gyvūninių maisto produktų sauga, ekologiškų produktų vartotojams, gamintojams, specialistams, konsultantams ir studentams.
     
     
 

Lietuvoje veisiamų gyvūnų veislės

   
  Baisogala, 2007. - 143 p. ISBN 978-9955-676-76-8
   
  Leidinyje pateikiami saugomų, plačiausiai Lietuvoje paplitusių, didžiausią ekonominę reikšmę turinčių ir visuomenės susidomėjimą keliančių 22 galvijų, 6 kiaulių, 10 arklių, 20 avių, 4 ožkų, 8 triušių ir pavienių gyventojų laikomų paukščių veislių apibudinimai. Knyga lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
   
   
   
     
     
 

Lietuvos juodgalvių avių veislės selekcinė programa 2006-2010 metams

   
  Parengė Birutė Zapasnikienė
  Baisogala, 2007. - 71 p. ISBN 978-9955-731-05-4
   
  Programoje pateikta išsami medžiaga apie Lietuvos juodgalvių avių veislės vystymosi etapus, avių gerinimo, vertinimo ir panaudojimo pagrindinius būdus bei principus, dabartinę veislės būklę ir jos perspektyvas, avių veislininkystės ir organizacines priemones, o taip pat apie avių šėrimo ir aikymo sąlygas bei naują avių vertinimo sistemą. Šia programa galės naudotis veislinių ir kontroliuojamų avių bandų savininkai, avininkystės specialistai, ž. ū. mokyklų studentai ir moksleiviai bei visi Lietuvos juodgalvių avių augintojai. Be to, šiame leidinyje yra pateiktos naujos Avių vertinimo taisyklės, todėl jis bus naudingas visiems avių augintojams, laikantiems įvairių veislių avis.
     
     
 

Gyvulininkystės žinynas

   
   
  Baisogala, 2007. - 616 p. ISBN 978-9955-731-10-8
   
  Aptariami pieninių ir mėsinių galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų,
triušių veislininkystės ir reprodukcijos, laikymo ir priežiūros klausimai, zoohigieniniai reikalavimai patalpoms, mėšlo ir srutų tvarkymas. Pateikiamos atskiroms gyvulių rūšims ir grupėms skirtų pašarų sukaupimo, mitybos normos, davinių sudarymo principai. Aprašomi pienininkystės klausimai: melžimas
ir higiena, pirminis pieno paruošimas ir laikymas, svarbiausi reikalavimai parduodamam pienui, pieno kokybės kontrolė.
Paukščių augintojai leidinyje ras žinių apie vištų, kalakutų, ančių, putpelių auginimą, selekciją ir reprodukciją, lesinimą ir laikymą bei ekologinę paukštininkystę.
Ekologinės gyvulininkystės skyriuje pateikiamos žinios apie ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkiams keliamus reikalavimus, gyvūnų apskaitą, įsigijimą, šėrimą ir laikymą, mėšlo tvarkymą, ligų profilaktiką ir kt.
Leidinio priede pateikiama pašarų cheminė sudėtis ir maistingumas.
     
     
 

Rekomendacijos gyvulininkystei ir paukštininkystei, 2007-2008

   
  Baisogala, 2007. - 77 p. ISBN 978-9955-731-06-1
   
  Leidinyje pateikiama aktuali informacija apie įvairių žemės ūkio
paskirties gyvūnų – galvijų, kiaulių, arklių, avių, triušių, naminių paukščių – veisimą ir genetiką, pašarus ir mitybą, laikymą ir priežiūrą.
   
   
   
     
     
 

Ėriukų kontrolinis penėjimas : metodiniai nurodymai

   
  Birutė Zapasnikienė
  Baisogala, 2007. - 56 p. ISBN 978-9955-731-07-8
   
  Leidinyje pateikti išsamūs metodiniai nurodymai ėriukų kontroliniam penėjimui ūkininko ūkyje arba avių kontrolės stotyje atlikti. Čia aiškiai išdėstyta ėriukų atrinkimo, jų šėrimo, pašarų apskaitos, ėriukų prieaugio, mėsingumo ir mėsos kokybės nustatymo tvarka bei gautų duomenų panaudojimas.
Šiuo leidiniu galės naudotis avininkystės specialistai, ž.ū. mokyklų studentai ir moksleiviai bei avių augintojai.
     
     
 

Galvijų sėklintojo ir augintojo parankinė knyga

   
  Vidmantas Pileckas
  Baisogala, 2007. - 56 p. ISBN 978-9955-731-09-2
   
  Leidinyje pateikta medžiaga apie bulių spermos kriokonservavimą, atšildymą ir panaudojimą. Nurodomos pagrindinės alimentarinės kilmės reprodukcijos
sutrikimų priežastys, apibendrinti pagrindiniai karvių ir telyčių sėklinimo klausimai. Šiuo leidiniu galės naudotis sėklintojai, ūkininkai - galvijų augintojai, veislininkystės specialistai.
     
     
 

Naminių paukščių laikymas
   
 

S. Janušonis, R. Juodka, A. Benediktavičiūtė-Kiškienė, I. Alieksėjūnienė

 

Baisogala, 2007. - 80 p. ISBN 978-9955-731-09-2

 

 

 

Leidinyje pateikiamos įvairių paukščių rūšių laikymo technologijos, lesinimui naudojami lesalai, paukščių sanitarijospagrindai, aprašomos pagrindinės paukščių ligos. Knyga skiriama paukščių augintojams.

 
     
     
 

Lietuvos žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos gairės
   
 

Parengė V.Razmaitė, R.Šveistienė, V.Macijauskienė ir kt.

 

Baisogala, 2006. - 49 p. ISBN 978-9955-731-04-7

   
 

Lietuvos žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos gairėse pateikiami programos tikslai, tarptautinė ir nacionalinė strategija, Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislių būklės įvertinimas ir pagrindiniai saugojimo metodai bei priemonės. Prieduose pateikiami saugomų veislių apibūdinimai ir jų rėmimo kriterijai.

     
     
 

Bulių spermos kriokonservavimas ir panaudojimas

   
  Vidmantas Pileckas
  Baisogala, 2006 (Kaunas, "Aušra"). - 194 p. Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-9428-9-4
   
  Monografijoje pateikta medžiaga apie bulių spermos kriokonservavimą, vertinimą ir panaudojimą, apie Lietuvoje ir užsienyje atliktus mokslinius tyrimus ir jų praktinį pritaikymą, atlikta mėsinių veislių bulių spermos kokybės rodiklių analizė, nurodomos pagrindinės alimentarinės kilmės reprodukcijos sutrikimų priežastys, apibendrinti pagrindiniai karvių bei telyčių sėklinimo klausimai. Šis leidinys gali būti naudingas mokslo darbuotojams, dėstytojams, žemės ūkio specialybių studentams, vet. gydytojams, veislininkystės specialistams, sėklintojams, ūkininkams.
 
     
     
 

Avių vertinimo taisyklės

   
  Parengė Kristina Milišiūnienė, Žilvinas Augustinavičius, Marius Masiulis ir kt.
  Baisogala, 2006. - 44 p. - ISBN 9955-731-02-8
   
  Avių vertinimo taisyklėse pateikta medžiaga apie įvairių veislių avių eksterjero, raumeningumo, vilnos bei tešmens vertinimą ir avių paskirstymą klasėmis. Taip pat apteikti Lietuvoje auginamų avių veislių aprašymai bei kiti priedai. Šiomis taisyklėmis galės naudotis veislinių avių vertintojai, avininkystės specialistai ir avių augintojai.
 
     
     
 

Pieninė avininkystė

   
  Birutė Zapasnikienė
  Baisogala, 2006 (Kaunas, "Aušra"). - 125 p. Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-731-02-8
   
  Knygoje pateikta išsami medžiaga apie melžiamų avių naudą, avių veisles, jų vertinimą, veisimą, šėrimą, melžimą, laikymo sąlygas, pieną ir iš jo gaminamus produktus, dažniau pasitaikančias avių ligas bei kitus praktiškus dalykus. Todėl šis leidinys gali būti naudingas žemės ūkio mokyklų studentams, avininkystės specialistams, ūkininkams, avių augintojams ir visiems, besidomintiems šiais mielais buičiai, verslui bei poilsiui naudingais gyvulėliais.
 
 
 
 

Romanas Žebenka - gyvulininkystės mokslo puoselėtojas

   
  Parengė Violeta Juškienė, Antanas Kairys, Vytautas Tarvydas
  Baisogala, 2006 (Kaunas, "Aušra"). - 27 p. Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-731-00-1
   
   
 
     
     
 

Kiaulių šėrimo technologijos

   
  Raimondas Leikus, Jūratė Norvilienė
  Baisogala, 2006 (Kaunas, "Aušra"). - 79 p. Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-731-03-6
   
  Leidinyje apibendrinta mokslinių tyrimų medžiaga ir praktinis patyrimas, aprašant efektyvias kiaulių šėrimo technologijas, siekiant gauti aukščiausios kokybės kiaulieną. Aprašytas šėrimo technologijas galima pritaikyti ne tik stambiuose kiaulių augintojų ūkiuose, bet ir smulkiuose. Leidinyje išsamiai aptariami kiaulių šėrimo ypatumai įvairiais amžiaus laikotarpiais, pateikiamos šėrimo normos ir racionai atskiroms kiaulių grupėms bei pašarų sudėtis ir maistingumas. Leidinys skirtas kiaulių augintojams ir specialistams.