LVA Gyvulininkystės institutas parodoje "Ką pasėsi... 2005"

 
  2005 m. kovo 31 - balandžio 2 d. LVA Gyvulininkystės institutas dalyvavo kasmetinėje žemės ir miškų ūkio parodoje "Ką pasėsi... 2005", vykusioje Lietuvos žemės ūkio universitete. Eksponuoti leidiniai apie gyvulių ir paukščių veisimą, mitybą ir laikymą.
  Parodos metu, 2005 m. balandžio 1 d. instituto Zoohigienos ir ekologijos skyriaus mokslininkai organizavo seminarą "Gyvulių mėšlo tvarkymas diegiant ūkyje Nitratų direktyvos reikalavimus".
  Buvo skaityti šie pranešimai:
  G. Vaičionis "Gyvulių mėšlo tvarkymas diegiant ūkyje Nitratų direktyvos reikalavimus", "Sąlyginių gyvulių ir mėšlo kiekio apskaičiavimas".
  V. Kaminskienė (VšÁ Plėtros ir informacijos centras) "Standartų laikymasis".
  V. Ribikauskas "Mėšlo laikymo technologijos".
  I. Skurdenienė "Mėšlo ir srutų naudojimas laukams træšti".
 
  LVA GI stendas parodoje "Ką pasėsi... 2005"
 
   Instituto stendas parodoje "Ką pasėsi... 2005"
   
 
   
  Garbingi svečiai prie instituto stendo
   
 
   
  Seminaro metu