Renginiai, mokslininkų vizitai, kiti įvykiai:

 
  2014 05 28-30 International conference Farm Animal Genetic Resources and Diversity of Animal Characteristics
     
  2014 04 03-05 LSMU Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras dalyvavo parodoje „Agrobalt 2014“
     
  2014 03 21 LSMU Gyvulininkystės institute lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis bei žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna.
     
  2014 03 18 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir širdies matematikos institutas („Institute of HeartMath“, JAV) pasirašė sutartį, pagal kurią mūsų šalis tapo Globalinio žemės magnetinio lauko matavimo registravimo sistemos dalimi.
     
  2013 05 24 Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija organizavo konferenciją-parodą "Senosios ūkinių gyvūnų veislės mažame šeimos ūkyje"Renginio programa. Fotoreportažas.
     
  2013 05 07 2013 m. gegužės 7 d. LSMU Gyvulininkystės institute vyko žemės ūkio mokslo tarybos posėdis "Lietuvos gyvulininkystė besikeičiančiame pasaulyje: nauji iššūkiai gyvulininkystės mokslui"
     
  2013 03 26 2013 metų kovo 26 d. LSMU Gyvulininkystės institute vyko seminaras "Kiaulių biologinius poreikius atitinkantis auginimas lauko sąlygomis". Seminaro programa.
     
  2012 10 24-26 „Gyvūnų globos dienos 2012“ renginiai skirti brigados generolui Vladui Nagevičiui atminti
     
  2012 07 04 2012 m. liepos mėn. 4 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institute dr. Daiva Ribikauskienė pristatė viešą pranešimą „Kiaulių skerdenų klasifikavimo sistemos tobulinimas ir jo įtaka Lietuvos kiaulių populiacijos produktyvumui“.
     
  2012 05 13 2012 metų gegužės 13 dieną Palangoje vyko žirgų paplūdimio lenktynės. Bėgime dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto žemaitukų veislės žirgai.
     
  2012 05 10-12 2012 metų gegužės 10 - 12 dienomis LR žemės ūkio rūmai ir UAB "Ekspozicijų centras" kvietė apsilankyti tradicinėje 19-toje tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje "Agrobalt 2012".
     
  2011 12 07 Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija organizavo renginį "Patirties įgijimas žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse". Renginio programa.
     
  2011 11 23 Institute įvyko konferencija "Gyvulininkystės mokslinių tyrimų aktualijos inovacijų skatinimui žemės ūkyje". Konferencijos programa. 
     
  2011 10 26 Institute įvyko išvažiuojamasis Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis, skirtas Lietuvos gyvulininkystės plėtrai.
     
  2011 10 14 LSMU Gyvulininkystės institute vyko seminaras "Aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistų rengimo perspektyvos". Seminaro programa.
     
  2011 10 06-07 LSMU Gyvulininkystės institute ir Veterinarijos akademijoje vyko 3-ioji mokslinė konferencija „Gyvūnų globos dienos 2011“. Vaikų piešinių konkursas
     
  2011 09 30 LSMU GI Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija organizavo KONFERENCIJą-PARODą
„Senosios ūkinių gyvūnų veislės ir jų panaudojimo maisto ūkyje bei kaimo veikloje būdų paieška“
.
Konferencijos programa. Fotoreportažas iš parodos. Videoreportažas iš parodos.
     
  2011 09 22-23 Instituto mokslininkai dalyvavo ir darė pranešimą šiaulių universitete vykusioje 4-oje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „šiuolaikinio kaimo vizija“.
Konferencijos programa.
     
  2011 07 06 13-asis gyvosios archeologijos festivalis Kernavėje
     
  2010 11 26 LSMU Gyvulininkystės institute įvyko projekto
„Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių sperma diegimas Lietuvoje“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001491-PR001) seminaras. Seminaro programa.
     
  2010 11 18 LSMU Gyvulininkystės institute, Baisogaloje, įvyko konferencija "Gyvulininkystės moksliniai tyrimai konkurencingam inovatyviam ūkiui vystyti". Konferencijos programa.
     
  2010 09 16-17 LSMU Gyvulininkystės institute, Baisogaloje, įvyko konferencija-paroda „ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas“. Konferencijos programa. Fotoreportažas iš parodos.
     
  2010 09 16 Palangoje įvyko tarptautinė BaltFoodQual  konferencija "Risk factors in the process of animal feeding and their implication on food quality". Konferencijos programa.
     
  2010 07 04-06 12-asis gyvosios archeologijos festivalis Kernavėje
     
  2010 03 05 Dr. Valės Macijauskienės poezijos rinktinės „Tu ateini gyventi ir mylėti“ pristatymas
     
  2009 12 12 įvyko LVA Gyvulininkystės instituto organizuotas renginys "Gyvūnų globos dienos 2009".
     
  2009 11 27 LVA Gyvulininkystės institute vyko konferencija "Iššūkiai gyvulininkystei 2007-2013 m. KPP kontekste". Konferencijos programa  (Word dokumentas).
     
  2009 11 20 Vyko Juozo Kunsko 100-sioms gimimo metinėms skirta konferencija "Pašarų gamybos ir gyvūnų mitybos naujovės". Konferencijos programa  (Word dokumentas).
     
  2009 09 25 LVA Gyvulininkystės institute vyko renginys "Tyrėjų naktis". Renginio motto - "Mokslininkai mūsų tarpe". Renginio metu vyko vaikų piešinių konkursas. Fotoreportažas iš renginio.
     
  2009 07 04-06 LVA Gyvulininkystės institutas dalyvavo 11-ame gyvosios archeologijos festivalyje Kernavėje
     
  2008 12 04-05 LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai gruodžio 4-5 dienomis buvo išvykæ į tarptautinæ mokslinæ konferenciją „Implication of Different Production Technologies on Animal Health and Food Products Quality Indices“
     
  2008 10 22 Institute įvyko mokslinė-gamybinė konferencija "Ekologinis gyvulininkystės ūkis Lietuvoje: iššūkiai, patirtis ir plėtros galimybės".
     
  2008 10 17 Institute vyko mokslinis-praktinis seminaras "Paukščių veislės Lietuvoje. ES reikalavimai paukštininkystei". Seminaro pradžia 11 val. Seminaro programa.
     
  2008 10 10 Institute vyko mokslinis-gamybinis seminaras "Bulių spermos vertinimas ir panaudojimas". Seminaro programa.
     
  2008 10 02 Institute įvyko konferencija Gyvūnų globos dienos proga  ir genetinių išteklių apžiūra.
     
  2008 08 24-27 Vilniuje įvyko tarptautinė 59-oji Europos gyvulininkystės asociacijos (EAAP) konferencija
     
  2008 08 21-22 įvyko 14-oji Baltijos šalių gyvulių veisimo ir genetikos konferencija (14th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference).
     
  2008 08 05-09 LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai dalyvavo Tarptautinės mikrobiologų asociacijų sąjungos (IUMS) organizuotuose XII Tarptautiniame bakteriologijos ir taikomosios mikrobiologijos ir XII Tarptautiniame mikologijos kongresuose Stambule
     
  2008 07 05-07 LVA Gyvulininkystės institutas dalyvavo 10-ame gyvosios archeologijos festivalyje Kernavėje
     
  2008 06 26 Vyko seminaras “Gyvulių skerdenų klasifikavimo sistema Lietuvoje”. Seminaro programa (PDF dokumentas).
     
  2008 05 25 LVA Gyvulininkystės institute įvyko 1-12 klasių mokinių piešinių konkursas „Avis mūsų kasdienybėje“.
     
  2008 04 25-26 Vyko paroda-seminaras "Veislinės triušininkystės vystymo
aktualijos”
.
     
  2007 11 15 Institute vyko mokslinė gamybinė konferencija "Pašarų kokybės ir gyvūnų mitybos pilnavertiškumo reikšmė jų produktyvumui, sveikatingumui ir produkcijos kokybei". Konferencijos programa (PDF dokumentas)
     
  2007 08 26-29 LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai dalyvavo 58-ajame Europos Gyvulininkystės asociacijos (EAAP) suvažiavime
     
  2007 07 06-08 Kernavėje atgimsta praeitis: pirmą kartą pakviestas dalyvauti LVA Gyvulininkystės institutas
     
  2007 05 17 LVA Gyvulininkystės institute vyko seminaras "Sportinių žirgų veislininkystė, ristūnų žirgų vertinimas, lenktynių organizavimas Lietuvoje". Seminaro programa (PDF dokumentas)
     
  2007 03 08 LVA Gyvulininkystės institute viešėjo Europos ir Vidurio Europos kilmės knygų komiteto, atstovaujančio tarptautiniam anglų grynakraujų veislės žirgų kilmės įsipareigojimų komitetui, ekspertas dr. Roland Devolz. Vizito metu vyko seminaras. Seminaro programa (Word dokumentas).
     
  2007 02 27 ir 03 06 2007 m. vasario mėn. 27 d. KTU Maisto institute ir 2007 m. kovo mėn. 6 d. LVA Gyvulininkystės institute vyko seminarai "Veršelių šėrimo ir veršienos gamybos pagrindai". Seminaro programa (PDF dokumentas)
     
  2007 01 24 Vyko žemaitukų arklių augintojų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimo programa (Word dokumentas).
     
  2006 12 18 Vyko LVA Gyvulininkystės instituto ir Lietuvos trakėnų augintojų asociacijos organizuotas seminaras "Lietuvos sportinių žirgų veisimo ir vertinimo aktualijos".
Seminaro programa
(Word dokumentas).
     
  2006 11 14

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės  institute viešo konkurso būdu įvyko LVA Gyvulininkystės instituto direktoriaus rinkimai.

Konkurso komisija, apibendrinusi balsavimo rezultatus, priėmė sprendimą – LVA Gyvulininkystės instituto direktore išrinkti dr. Violetą Juškienæ.
     
  2006 11 10 LVA Gyvulininkystės institute įvyko konferencija "Gyvulininkystės mokslas – Lietuvos ūkio plėtrai"
(Konferencija skirta Romano žebenkos 100-sioms gimimo metinėms).
Konferencijos programa
(Word dokumentas)
     
  2006 10 26 įvyko mokslinė-praktinė konferencija "Avių veislininkystės problemos šiandieniniame avių ūkyje". Konferencijos programa (Word dokumentas)
     
  2006 10 24 įvyko tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų informacinė diena "7 BP pristatymas".
     
  2006 09 07-09 šiauliuose vyko žemės ūkio paroda AgroBalt 2006
     
  2006 06 07 LVA Gyvulininkystės institute įvyko mokslinė-praktinė konferencija ''Avių ir ožkų ūkio kryptys ir perspektyva''.
     
  2006 04 27 LVA Gyvulininkystės institute įvyko Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos organizuojamas seminaras ''Aplinkosaugos reikalavimų diegimas kiaulininkystėje''
     
  2006 04 20 Vyko žemaitukų arklių augintojų asociacijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
     
  2006 04 06-08 LVA Gyvulininkystės institutas balandžio 6-8 dienomis parodoje "Ką pasėsi...2006" pristatė naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, supažindino su naujais leidiniais, skirtais ūkininkams, žemės ūkio specialistams, konsultantams, studentams.
Balandžio 6 dieną  vyko seminaras “Reprodukcijos problemos žirgininkystėje bei jų sprendimo būdai’’. Pranešimus skaitė dr. A.šiukščius, dr. J.Kutra , dr. R.šveistienė.
     
  2006 03 30 Kovo 30 d. institute įvyko Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos organizuotas seminaras „Lietuvos nacionalinių arklių veislių auginimo perspektyvos“
     
  2005 12 14-15 Vilniuje vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtros planas: Mokslinis požiūris. 2007-2013 m. laikotarpio iššūkiai kaimo plėtrai ir maisto ūkiui“
     
  2005 11 17-19 LžūU vyko 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Kaimo plėtra 2005"
     
  2005 11 17 Vyko seminaras "Reti žemės ūkio gyvūnai, jų panaudojimas ir saugojimas"
     
  2005 10 12 LVA Gyvulininkystės institute lankėsi Vilniaus kolegijos Agrotechnologijos fakulteto dėstytojai.
     
  2005 09 21 Vyko mokslinis-praktinis seminaras "Avių, ožkų ir triušių šėrimo aktualijos"
     
  2005 06 30-07 05 Zoohigienos ir ekologijos skyriaus darbuotojai G. Vaičionis, I. Skurdenienė, V. Ribikauskas ir Paukštininkystės skyriaus darbuotoja A. Benediktavičiūtė-Kiškienė dalyvavo XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, vykusiame Vilniuje. Sekcijoje "Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai buvo pristatytas pranešimas "Paukščių gerovės vertinimas Lietuvoje".
     
  2005 05 04 Mirė ilgametis instituto darbuotojas dr. Liudas Lizaveras (1934-2005).
     
  2005 04 13-15 Zoohigienos ir ekologijos skyriaus vedėjas dr. G. Vaičionis dalyvavo Jungtinių tautų transkontinentinių oro teršalų konvencijos tikslinės darbo grupės kasmetiniame seminare, vykusiame Ispanijoje, Segovijos mieste.
     
  2005 03 31-04 02 Institutas dalyvavo kasmetinėje žemės ir miškų ūkio parodoje "Ką pasėsi... 2005". Parodos metu Zoohigienos ir ekologijos skyriaus mokslininkai organizavo seminarą "Gyvulių mėšlo tvarkymas diegiant ūkyje Nitratų direktyvos reikalavimus"