Gyvūnų globos dienos 2009.
Kėdainiai, 2009-12-12

 

   Renginys "Gyvūnų globos dienos 2009". Renginys įvyko Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre. Gyvūnų globai skirtame renginyje dalyvavo jaunimas, gimnazistai, plačiosios visuomenės atstovai, mokslininkai, globos organizacijų atstovai, mokytojai. Renginį pradėjo dr. Daiva Meškauskaitė (VU, KMAIK) M.K. Oginskio polonezu „Atsisveikinimas su tėvyne“, skirtu Mykolui ir Bogdanui Oginskiams, gyvūnų globos Lietuvoje draugijos įkūrėjams. Renginio vedančioji dr. Ina Skurdenienė (LVA GI) perskaitė pranešimą „Gyvūnų globa Lietuvoje: ištakos, nūdiena, iššūkiai“. Dr. Vytautas Ribikauskas (LVA GI) sumažindino susirinkusiuosius apie gyvūnų gerovę savo pranešime „Kas yra gyvūnų gerovė ir kaip ją galima „išmatuoti“. Saulius Rumbutis (Kauno T.Ivanausko muziejaus Ornitologinio skyriaus vedėjas, projektų koordinatorius) papasakojo apie jūrinio erelio apsaugos Lietuvoje projektą, pasidalijo mintimis apie erelių išsaugojimo būtinumą, projekto veiklas. VŠĮ gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ (Kaunas) savanorė Simona Žemaitytė perskaitė pranešimą apie benamių kačių ir šunų globą: „Duokš letena – mes tau padėsime: katės ir šunys“. Šios tarnybos keturi savanoriai papasakojo apie jų išgelbėtus gyvūnėlius, pasidalijo vertinga darbo patartimi gyvūnų globos organizacijose.
   Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai buvo pasiruošę plakatų gyvūnų globos tema, o biologijos mokytoja, gimnazijos mokinių mokslinės draugijos iniciatorė dr. Rasa Baltušytė pristatė gimnazistų nufilmuotus du trumpametražinius filmukus „Gyvūnų globa 1“ ir „Gyvūnų globa 2“. Tarp pranešimų buvo parodyti 2009 metais sukurti videofilmai „Su užspausta žirgo žyme“ ir „Žemaitukai“.
   Renginio oficialios dalies pabaigoje buvo apdovanojimo ceremonija „Pegaso“ knygyno čekiais knygoms bei vadovėliams įsigyti: buvo apdovanoti piešinių konkurso "Duokš man leteną - pasirūpinsiu tavimi!" laureatai: Dominykas Grigaliūnas (Kaunas), Aurutė Strolytė (Baisogala), Aušrinė Ribikauskaitė (Baisogala), Neda Skurdenytė (Akademija), Kristina Dereviaškina (Akademija). Pagrindinis prizas buvo įteiktas Adomui Švedui (Kėdainių Šviesioji gimnazija) už laimėta 18 vietą iš 698 ir patekimą į Europos TOP 50 moksleivių mokslinės draugijos tinklalapio sukūrimą. Taip pat buvo apdovanota pensininkė mokytoja Aldona Noreikienė už gyvūnų globą visą gyvenimą. Tradiciškai „Pegaso“ čekiais todėl, kad pasak dabartinių žemaitukų arklių puoselėtojos V. Macijauskienės, „žemaitukai primena legendinį Pegasą. Jie turi kažką, kas juos pakylėja nuo kasdienybės ir suteikia paslaptingumo. Tas „kažkas“ nėra vien grožio, jėgos ir ištvermės harmonija. Žemaitukai – tai lyg atverstas Lietuvos istorijos vadovėlis, kuriame surašytas mūsų tautos likimas: garbingas, skausmingas, permainingas... Būtent jie yra tas gyvas, nenutrūkstantis ir būtinas ryšys tarp praeities, dabarties ir, tikiu, ateities kartų“.
Kultūrinėje dalyje buvo pristatyta (dr. I. Skurdenienė) 2009 metais pasirodžiusi Žemaitukų arklių augintojų asociacijos inicijuota LDK Didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno bendražygio ir giminaičio, LDK maršalkos K.M. Manvydo knyga „Hipika, arba mokslas apie arklius“, keliavusi į Lietuvą 405 metus. Tai pirmasis ir vienintelis lietuviškais leidimas. Ši knyga yra pirmasis tokio pobūdžio vadovėlis Visoje Rytų Europoje. Taip pat buvo pristatyta ir dr. V. Macijauskienės 2009 metais pasirodžiusi poezijos knyga „Tu ateini gyventi ir mylėti“, kurią labai šiltai pasitiko renginio dalyviai.
   Po knygų pristatymo įvyko bardų – Dariaus Leveckio, Daivos Šeškauskaitės, Albino Stakausko ir Ryčio Germanavičiaus koncertas „Žmogus gyvena dėl žmogaus“. Pasibaigus koncertui renginio dalyviams buvo organizuota ekskursija „Kunigaikščių Radvilų miesto takais“.
   Bukletas „Gyvūnų globa Lietuvoje: penktoji diena“ (autoriai: Ina Skurdenienė ir Vytautas Ribikauskas). Šiame mokslo populiarinimo leidinyje bandoma apžvelgti gyvūnų globos Lietuvoje istorinius aspektus, žymių žmonių (nuo praeities laikų iki šių dienų) indėlį visais laikais rūpinantis gyvūnų globa Lietuvoje, pateikiant įdomius istorinius faktus bei išsamiai nušviečiant asmenybes: Kunigaikščius Oginskius (Bogdaną, Mykolą, Irenėjų), Lauryną Ivinskį, Joną Jurgį Bulotą, Vladą Nagevičių, Vydūną, Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę, Tadą Ivanauską, Antaną Smetoną, Kazį Vytautą Trainį, Juozą Skaistutį Šveistį, Romualdą Lekevičių, Albiną Aniulienę, Beną Arūną Noreikį. Leidinys skiriamas Lietuvos gyvūnų globos draugijos atkūrėjui profesoriui Kaziui Vytautui Trainiui.
   Leidinys skirtas tiek moksleiviui ir mokytojui, tiek studentui, tiek politikui, žurnalistui bei ūkininkui. Įdomus jis bus ir specialistams. Tikimasi, kad šis leidinys skatins visos visuomenės domėjimąsi gyvūnų globa, gyvulininkystės ir aplinkosaugos klausimais Lietuvoje.

 

 Dr. Ina Skurdenienė pasakoja apie gyvūnų globą Lietuvoje

 Saulius Rumbutis pasakoja apie jūrinį erelį

   

 Dr. Vytautas Ribikauskas

Gyvūnų globos draugijos "Pifas" atstovė
Simona Žemaitytė

 

 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos biologijos mokytoja dr. Rasa Baltušytė pristato mokinių sukurtus filmus apie gyvūnų globą

 

 Hipikos - knygos apie arklius - pristatymas

 Dr. Daiva Šeškauskaitė atlieka Oginskio polonezą

   

 Bardų koncertas - "Žmogus gyvena dėl žmogaus". Koncertuoja Rytas Germanavičius, Dainius Leveckis, Daiva Šeškauskaitė, Albinas Stakauskas

   

 Ekskursija į Kalvinų bažnyčioje esantį Radvilų požemį

 

 

Renginio programa