2012 metų gegužės 10 - 12 dienomis LR Þemės ūkio rūmai ir UAB "Ekspozicijų centras" kvietė apsilankyti tradicinėje 19-toje tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje "Agrobalt 2012". Kaune, Þalgirio arenoje, vykusi "AgroBalt" yra reikšmingiausia ir didžiausia Baltijos regione vykstanti tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda.
Parodoje dalyvavo daugybė ąmonių, asociacijų, tarp jų ir Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija, atvežusi lankytojams parodyti šėmas ir baltnugares karves, vietines ir baltąsias kiaules, vištines žąsis, šiurkščiavilnes avis bei pasirūpinusi, kad ą parodą būtų atgabenti ir lietuvių skalikai.
Parodą lankantys žmonės galėjo nusipirkti vištinių žąsų kiaušinių, ąsigyti iš vietinių šiurkščiavilnių avių vilnos veltų grožybių, pamatyti išdirbtų avinų ir veršelių kailių.
Nuo 1995 metų rengiamas "AgroBalt" eksponatų konkursas, kurio nugalėtojai apdovanojami prestižiniais parodos aukso medaliais ir diplomais. Konkurso tikslas - skatinti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių kokybæ, spartinti žemės ūkio ir maisto pramonės plėtrą. Tai prestižiniai apdovanojimai. "AgroBalt 2012" taip pat buvo surengtas eksponatų konkursas. Nugalėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti parodos atidarymo dieną. LSMU Gyvulininkystės institutui Lietuvos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius ąteikė "AgroBalt 2012" diplomą už Lietuvos vietinių kiaulių veislės kuilą Goniglą - sertifikuotą tautinio paveldo saugomos veislės gyvūną. Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkas Juozas Mikutis apdovanojo padėkos raštu už vietinių šiurkščiavilnių avių auginimą ir demonstravimą parodoje.
Nykstančių ūkinių gyvūnų asociacijos tikslas - suteikti galimybæ žmonėms pamatyti nykstančius ūkinius gyvūnus ir ąrodyti jų visokeriopą naudą. Parodos lankytojų, besidominčių ūkiniais gyvūnais ir iš jų gaunamais produktais, gausa leidžia tikėtis, kad vis daugiau žmonių Lietuvoje susidomės nykstančiais ūkiniais gyvūnais, ąvertins jų gerąsias savybes, pirks gyvūnus ir gausins.
Tikimasi, kad paroda tam tikslui pasitarnavo.

Rūta Ðveistienė, Ieva Vaitkevičiūtė
 


 
Vadovaujant lektorei Editai Kristinai Kaurynienei Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto AV10A grupės studentai Jonas Balčiūnas ir Egidijus Jurgulis taip pat dalyvavo AgroBalt parodoje, padėjo reklamuoti, pristatyti Lietuvos nykstančius gyvūnus ir Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos, LSMU Gyvulininkystės instituto veiklą.
   

   Daugiau nuotraukų.