Mokslinis-praktinis seminaras
"AVIŲ, OŽKŲ IR TRIUŠIŲ ŠĖRIMO AKTUALIJOS"

 
 

  Pranešimai

Kontrolinis ėriukų penėjimas ūkininko ūkyje
Birutė Zapasnikienė, LVA Gyvulininkystės institutas

Kombinuotųjų pašarų gamyba avims, ožkoms ir triušiams Lietuvoje
Andrejus Jerešiūnas, Lietuvos veterinarijos akademija

Netradiciniai pašarai – netradiciniams gyvūnams
Antanas Svirskis, Šiaulių universitetas

Ekologinio ūkininkavimo sąlygos ir galimybės Lietuvoje
Edita Karbauskienė, LR Žemės ūkio rūmai
 
Pagrindiniai avių, ožkų ir triušių laikymo ir šėrimo reikalavimai ekologiniuose ūkiuose
Bronius Bakutis, Lietuvos veterinarijos akademija

Ekologinės triušių mitybos tyrimas ir pritaikymas Lietuvoje
Paulius Matusevičius, Lietuvos veterinarijos akademija
Ana Žilinskienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas

Skirtingų pašarų įtaka triušienos kokybei
Daiva Ribikauskienė, LVA Gyvulininkystės institutas
Andrejus Jerešiūnas, Lietuvos veterinarijos akademija

Ekologinio avių auginimo patirtis
Vytautas Kondratas, ūkininkas
 
 
  Prof. A. Svirskio pranešimas Dr. P. Matusevičiaus pranešimas