LVA Gyvulininkystės institute 2006 m. kovo 30 d. įvyko Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos organizuotas seminaras „Lietuvos nacionalinių arklių veislių auginimo perspektyvos“. Seminaras skirtas vietinių arklių veislių arklių augintojams. Į seminarą susirinko daugiau kaip 50 arklių augintojų.

   Gausiai susirinkusius seminaro dalyvius pasveikino Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos prezidentas Juozas Bekampis ir LVA Gyvulininkystės instituto Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Rūta Šveistienė.

   Seminaro metu pasidalinti savo patirtimi noriai sutiko Nacionalinės mokėjimo agentūros vyr. specialistė Stanislava Čeponienė. Pranešėja supažindino su Agrarinės aplinkosaugos programos ypatumais. Pranešėja atsakė į visus arklių augintojams rūpimus klausimus susijusius su programos administravimu ir paraiškų pildymu.

  Susirinkę ūkininkai įdėmiai išklausė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo Donato Valionio pranešimo apie veterinarinius reikalavimus perkant ir parduodant arklius.

  Antrojoje seminaro dalyje Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪ ministerijos Arklininkystės skyriaus vedėjas Juozas Barisevičius pateikė duomenis apie 2006 m. Veislininkystės programą ir supažindino arklių augintojus su arklininkystės dokumentacija.

  LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotoja Rūta Šveistienė  supažindino seminaro dalyvius su vietinių arklių veisimo ypatumais. Pranešėja teigė, kad vietinių arklių veislės saugojamos dėl: ekologinės vertės, istorinės-kultūrinės vertės, ekonominių interesų (dėl didesnių galimybių prisitaikyti prie ateityje būsiančių ūkininkavimo aplinkybių ir gyvulininkystės bei produkcijos pokyčių), mokslinių tyrimų. Vietinių veislių saugojimo strategija yra: nykstančių arklių surinkimas, jų bandų suformavimas, genealoginės struktūros palaikymas ir tyrimai, vertinimo principų ir sistemos parengimas bei platesnio panaudojimo paieška.

   Lietuvos sunkiųjų arklių augintojų asociacijos valdybos narys Vidmantas Kūlokas supažindino seminaro dalyvius su nacionalinių veislių arklių panaudojimu. Pranešėjas supažindino arklių augintojus su galimybe sudaryti sutartis su regioninių parkų girininkijomis dėl miško traukimo darbų naudojant Lietuvos sunkiuosius arklius.