59-oji Europos gyvulininkystės asociacijos (EAAP) konferencija


   2008 metų rugpjūčio 24-27 dienomis Vilniuje, La Meridien viešbutyje vyko tarptautinė 59-oji Europos gyvulininkystės asociacijos (EAAP) konferencija. Tokios konferencijos kasmet yra organizuojamos vis kitoje EAAP šalyje-naryje.
EAAP 59-osios konferencijos atidarymo ceremoniją Vilniuje Kongreso rūmuose pradėjo Lietuvos žemės ūkio ministrė ir Nacionalinio EAAP organizacinio komiteto prezidentė Kazimiera Danutė Prunskienė, pažymėdama ypatingą renginio svarbą Lietuvai. Po ministrės kalbėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius ir Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius Henrikas Žilinskas. Europos gyvulininkystės asociacijos prezidentas Jim Flanagan savo kalboje pažymėjo aktyvaus bendradarbiavimo tarp įvairių šalių svarbą, pasidžiaugė, kad šioje konferencijoje dalyvauja ypač daug jaunųjų mokslininkų ir specialistų. Iškilmingos atidarymo ceremonijos metu EAAP prezidentas Jim Flanagan įteikė apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems gyvulininkystės srityje mokslininkams Christopher H. Knight (Didžioji Britanija), Olafur R. Dyrmundsson (Islandija), Ernst Kalm (Vokietija) ir Jan Philipsson (Švedija). Susirinkusiems svečiams koncertavo pasaulinio garso G.Rinkevičiaus simfoninis orkestras ir solistė A. Janušauskaitė.
Lietuva, organizavusi EAAP konferenciją, buvo pirmoji šalis ir buvusių Rytų bloko šalių ir pirmoji iš Baltijos šalių. Konferencijos metu vyko 36 mokslinės sesijos, jų metu buvo pristatyti 580 pranešimai, iš kurių – 20 Lietuvos gyvulininkystės srityje dirbančių mokslininkų.
LVA gyvulininkystės instituto mokslininkai pristatę pranešimus: dr. Violeta Juškienė, dr. Artūras Šiukčius, dr. Birutė Zapasnikienė, dr. Jonas Jankauskas, dr. Vilma Vrotniakienė, dr. Remigijus Juška, dr. Rasa Nainienė, dr. Jonas Kutra, habil.dr. Vidmantas Pileckas, dr. Algirdas Urbšys, dr. Ina Skurdenienė, dr. Vytautas Ribikauskas, dr. Daiva Ribikauskienė, dr. Violeta Razmaitė, dr. Ruta Šveistienė, dr. Vale Macijauskienė, dr. Robertas Juodka, dr. Sigitas Janušonis, dr. Audronė Benediktavičiūtė-Kiškienė, dr. Raimondas Leikus, tyrėjos Virginija Jatkauskienė ir Jūratė Norvilienė.
Į konferenciją susirinko daugiau nei 750 dalyvių iš viso pasaulio (apie 60 šalių): žymiausi patyrę mokslininkai ir jaunieji mokslininkai bei specialistai, vyriausybinių organizacijų atstovai, gamybinių įmonių atstovai, ūkininkai. Konferencijos metu buvo išsamiai analizuojami intensyvios gyvulininkystės maksimalių fiziologinio poveikio ribų klausimai, problemos, kylančios tarp ūkininkavimo ir laukinės gamtos, gyvulininkystės poveikio aplinkai, genominės atrankos ir bio-informatikos problemos, aptariami aukšto produktyvumo karvių šėrimo, avių, ožkų ir arklių vaisingumo genetiniai požymiai, daug dėmesio buvo skiriama ekologinei gyvulininkystei ir senųjų nykstančių veislių išsaugojimui. Konferencijos metu dirbo atskiras komitetas skiriantis šiai temai ypatingą dėmesį. Taip pat čia buvo pristatomos visos gyvulininkystės srities naujovės, diskutuojama apie gyvulininkystės vystymosi kryptis ir perspektyvas, pristatomi ir kuriami europiniai projektai.
Ypatingą susidomėjimą dalyvių tarpe sukėlė Plenarinė sesija, kurios metu kviestiniai lektoriai pristatė išskirtinius pranešimus apie gyvūnų klonavimą, jo etinius klausimus, bio-ekonomiką.
EAAP 59-oji konferencija buvo puiki proga užmegzti bendradarbiavimo ryšius, įmonėms pristatyti savo veiklą ir produkciją. Renginio metu buvo organizuojamos ir pažintinės kelionės po Lietuva ir mokslines įstaigas. Daugiausia dalyvių susirinko į Antrąjį turą - jo metu buvo vykstama į LVA Gyvulininkystės institutą (Baisogaloje) ir Valstybinę kiaulių veislininkystės stotį. Atvykusius svečius pasveikino instituto direktorė dr. Violeta Juškienė, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, Radviliškio savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Povilaitis.
LVA Gyvulininkystės institute 40 –ties šalių mokslininkai ir specialistai bei kolegos iš kaimyninio Lietuvos žemdirbystės instituto ir UAB „Dotnuvos projektai“ atstovai apžiūrėjo Lietuvos žemės ūkio gyvūnų genetinius išteklius – institute laikomas senąsias veisles: šėmus ir baltnugarius galvijus, žemaitukų veislės arklius, šiurkščiavilnes avis, vietines ir baltąsias kiaules, vištines žąsis ir Lietuvos skalikus su jaunikliais šuniukais. Didelį įspūdį svečiams paliko apsilankymas kuriamame drauge su kooperatyvu „Lietuviška mėsa“ (prezidentas Vidmantas Jonika) mokslo ir technologijų parke Baisogaloje ir išvyka į Valstybinę kiaulių veislininkystės stotį (direktorius Stanislovas Rimkevičius).
LVA Gyvulininkystės institute įvairių šalių mokslininkai ne tik aplankė naujai įrengtą laboratorinį korpusą, bet galėjo artimiau pabendrauti su instituto mokslininkais, paskanauti lietuviškų gaminių ir pasiklausyti lietuviškos folkroko grupės „Kitava“ (Šiauliai) koncerto bei apžiūrėti įspūdingus restauruotus senuosius Komaro rūmus.
 

59-oji EAAP konferencija vyko Vilniuje, La Meridien viešbutyje

Lietuvos žemės ūkio ministrės K. Prunskienės kalba iškilmingoje EAAP konferencijos atidarymo ceremonijoje Vilniaus kongresų rūmuose

Europos gyvulininkystės asociacijos prezidentas Jim Flanagan

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius

Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius Henrikas Žilinskas

Susirinkusiems svečiams koncertavo pasaulinio garso G.Rinkevičiaus simfoninis orkestras ir solistė A. Janušauskaitė

LVA Gyvulininkystės instituto direktorė Violeta Juškienė ir Gerry Keane (Grange Beef Research Centre, Airija).

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas dr. Jonas Jatkauskas

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas dr. Algirdas Urbšys

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojai Jonas Kutra, Violeta Razmaitė, Ina Skurdenienė ir Valė Macijauskienė prie stendinių pranešimų

LVA Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotoja dr. Birutė Zapasnikienė

Instituto vyr. finansininkė Rasa Strolienė konferencijos registracijoje

Svečiai atvyko apžiūrėti LVA Gyvulininkystės institute laikomų senųjų lietuviškų gyvulių ir paukščių veislių

Žemaitukai

Baltnugarė karvė

Vištinės žąsys

Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vedėja dr. Birutė Zapasnikienė prie šiurkšiavilnių avių

Dr. Violeta Razmaitė supažindina užsienio svečius su Lietuvos senųjų gyvulių veislių auginimu

Konferencijos dalyviai prie vietinių kiaulių ir šernakiaulių ekspozicijos

Didelio dėmesio sulaukė lietuviški skalikai

Konferencijos dalyviai aplankė Baisogaloje, kooperatyvo "Lietuviška mėsa" bazėje kuriamą Mokslo ir technologijų parką

Kooperatyvo "Lietuviška mėsa" prezidentas Vidmantas Jonika ir LVA Gyvulininkystės instituto bandymų skyriaus vedėjas Andrius Turskis

Dr. Jonas Kutra konferencijos dalyvius supažindina su mėsinių galvijų auginimu Lietuvoje

Mėsinių galvijų tvarte

Konferencijos dalyviai lankėsi Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje (dešinėje - direktorius Stanislovas Rimkevičius)

Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties skerdykloje

Konferencijos dalyvių sutikimas LVA Gyvulininkystės institute

EAAP konferencijoje dalyvavo 58 valstybių atstovai, LVA Gyvulininkystės institute lankėsi svečiai iš 40 šalių

Užsienio svečiai domisi instituto veikla

Instituto direktorė dr. Violeta Juškienė konferencijos dalyviams pristato Instituto mokslinę veiklą

LVA Gyvulininkystės instituto laboratorijose

Konferencijos dalyviams koncertavo netradicinio folkloro grupė "Kitava" iš Šiaulių