Ekologinis gyvulininkystės ūkis Lietuvoje: iššūkiai, patirtis ir plėtros galimybės

 
   Š. m. spalio 22 d. LVA Gyvulininkystės institute (Baisogaloje, Radviliškio r.) įvyko mokslinė gamybinė konferencija „Ekologinis gyvulininkystės ūkis Lietuvoje: iššūkiai, patirtie ir plėtros galimybės“, kurioje dalyvavo 73 dalyviai: mokslo darbuotojai, ūkininkai, privačių įmonių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai iš visos Lietuvos.
   Konferencijos metu buvo perskaityta daug pranešimų, kuriuos pateikė lektoriai iš įvairių institucijų: LR žemės ūkio ministerijos, VšĮ „Ekoagros“, Vilniaus universiteto, Lietuvos vartotojų instituto, VšĮ ‚Tatulos programa“, Klaipėdos universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, UAB „Agrolitpa“, Lietuvos žemdirbystės instituto. LVA Gyvulininkystės instituto, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, LR žemės ūkio rūmų, Šiaulių universiteto, 2008-10-22, Baisogala: LR ŽŪM Kokybės politikos departamento direktorius S.Jasius  Kooperatyvo „EKOŽemaitija“ bei bendruomenių atstovai. Konferencijos vadovė – LVA Gyvulininkystės instituto Zoohigienos ir ekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ina Skurdenienė, LEŽA (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos) „Gaja“ Tarybos narė.
   Konferenciją pradėjo sveikinimo kalba LVA Gyvulininkystės instituto direktorės pavaduotojas dr. Virginijus Uchockis. Įžanginį žodį tarė profesorė, hab.dr., Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ prezidentė Vanda Žekonienė ir Lietuvos veterinarijos akademijos profesorius, LEŽA“Gaja“ Tarybos narys, Bronius Bakutis.
   Pirmąjį pranešimą apie paramos ekologiniam žemės ūkiui 2007-2013 m. naujoves bei ekologinio žemės ūkio plėtros perspektyvas skaitė LR Žemės 2008-10-22, Baisogala: VU doc. dr. Z.Gineitienėūkio ministerijos Kokybės politikos departamento direktorius Saulius Jasius. Antrojo pranešimo metu, VšĮ „Ekoagros“ direktorė Ona Kazlienė apžvelgė ekologinių gyvulininkystės ūkių patirtį Lietuvoje ir kalbėjo apie plėtros galimybes.
   Vilniaus universiteto docentė, dr. Zina Gineitienė konferencijos dalyvius supažindino su alternatyviomis veiklomis Lietuvos kaime bei patirtimi vystant ekologinį gyvulininkystės ūkį ( nes ji yra ir ekologinio ūkio savininkė), kalbėjo apie būtinybę pasinaudoti šiuo metu teikiama ES parama ekologiniams gyvulininkystės ūkiams.2008-10-22, Baisogala: VšĮ „Tatulos programos“direktorius A.Gutkauskas
   Almonas Gutkauskas, VšĮ „Tatulos programos“ iniciatorius ir direktorius skaitė pranešimą „Ekologinės gyvulininkystės Lietuvoje plėtros garantas – vartotojas. Kas ir kaip daroma, kas darytina, kad jį turėtume“, kuriame daug dėmesio buvo skiriama vartotojo formavimo nuo pat darželio- mokyklos būtinumui, mugių, ekologinių turgelių organizavimui ir plėtrai visoje šalyje.
   Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) atstovas Virgilijus Skulskis pristatė pranešimą „Prekybos ekologiniais produktaispagrindiniai aspektai“, pagrįstą savo paties moksliniais tyrimų rezultatais, apie vartotojų pagrindines problemas, prekybos tinklų susidomėjimą ekologiniais produktais, apie 2008-10-22, Baisogala: V.Skulskis, LAEIgamintojų problemas ir galimus sprendimus Lietuvos ir kitų šalių pavyzdžiu bei pabrėžę būtinumą ugdyti ekologiškų produktų Lietuvoje vartotoją ir gaminti kokybiškus ekologiškus produktus.
   Lietuvos žemės ūkio universiteto doc. dr. Juozas Pekarskas, doc. dr. Vidmantas Spruogis ir akademikas, profesorius, habil. dr. Algimantas Sliesaravičius skaitė pranešimus apie ekologinio ūkininkavimo ir kalio įtakos daugiametėms žolėms ir jų pašarinei vertei tyrimus bei ekologiškai auginamų vasarinių ir salyklinių miežių derlingumą, cheminę sudėtį ir pašarinę vertė, kurie susilaukė išskirtinio konferencijos dalyvių dėmesio ir gausių klausimų.2008-10-22, Baisogala: LŽŪ doc. dr. Juozas Pekarskas
Dr. Jonas Gutauskas , UAB „Agrolitpa“ projektų vadovas perskaitė labai įdomų ir naudingą ūkininkams pranešimą „Ekologinių ūkių pievų apžiūra, žolinių augalų veislių bei auginimo technologijų pristatymas“, pagrįstą ilgalaike praktika bei mokslinių tyrimų rezultatais.
LŽŪU profesorė Nijolė Daugelienė ir profesorė Vanda Žekonienė kalbėjo apie mineralinės mitybos ir ganymo įtaką žolės baltymingumui, o dr. Žydrė Kadžiulienė iš Lietuvos žemdirbystės instituto skaitė pranešimą „Ankštiniai žolynai ekologinei ir tausojamąjai žemdirbystei“.
   Profesorius hab.dr. Antanas Svirskis padarė pranešimą apie netradicinius augalus, skirtus ekologinei gyvulininkystei bei pademonstravo juos natūroje bei pristatė patiekalus iš burnočio.
   Antroje konferencijos dalyje visas dėmesys buvo skiriamas ekologiniuose ūkiuose 2008-10-22, Baisogala: LŽŪU prof. N.Daugelienėauginamiems gyvuliams. LVA Gyvulininkystės instituto Zoohigienos ir ekologijos skyriaus darbuotoja dr. Ina Skurdenienė supažindino su 2007 metais darytais Lietuvoje ekologinių gyvulininkystės ūkių aplinkos tyrimais, o to paties skyriaus darbuotojas dr. Vytautas Ribikauskas su gyvūnų gerovės problemomis ekologiniuose ūkiuose.
   Dr. Valė Macijauskienė, LVA GI Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus darbuotoja perskaitė išskirtinį pranešimą „Ekologinis ūkininkavimas ir žemaitukai“ apie žemaitukų arklių veislės išsaugojimo būtinumą, arklių panaudojimą ekologiniuose ūkiuose, kaimo turizmui, hipnoterapijai. Jai antrino to paties skyriaus darbuotoja dr. Rūta Šveistienė, kalbėjusi apie žirgininkystės sistemą Lietuvoje ir Lietuvos vietinius galvijus.
   Dr. Birutė Zapasnikienė, LVA GI Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vedėja, padarė pranešimą „Lietuviškos avių veislės – ekologinio avių ūkio sėkmės garantas“, sulaukusį didelio ūkininkų susidomėjimo. Dr. Violeta Razmaitė kalbėjo apie kiaulių veislių parinkimą ekologinės kiaulienos gamybai., o dr. Audronė Benediktavičiūtė – Kiškienė papasakojo susirinkusiems apie paukščius ekologiniuose ūkiuose. Kooperatyvo „EKOŽemaitija“ atstovai pasisakė apie savo kooperatyvo pasiekimus, problemas ir ateities perspektyvas.
Po mokslinių pranešimų buvo diskusijos ir pasisakymai, kuriose aktyviai dalyvavo visi konferencijos dalyviai.
 
  
Konferencijos programa

 

2008-10-22, Baisogala: dr. J.Gutauskas, UAB „Agrolitpa“


 

dr. Jonas Gutauskas
 

2008-10-22, Baisogala: dr. Ž. Kadžiulienė, LŽI

2008-10-22, Baisogala: prof. hab. dr. A.Svirskis

dr. Žydrė Kadžiulienė, LŽI
 

prof. hab. dr. Antanas Svirskis
 

2008-10-22, Baisogala: dr V.Macijauskienė, LVA GI

2008-10-22, Baisogala: dr B.Zapasnikienė, LVA GI

dr. Valė Macijauskienė, LVA GI
 

dr. Birutė Zapasnikienė, LVA GI
 

2008-10-22, Baisogala: dr. R.Šveistienė, LVA GI 2008-10-22, Baisogala: dr. V.Razmaitė, LVA GI
dr. Rūta Šveistienė, LVA GI
 
dr. Violeta Razmaitė, LVA GI