2014 m. kovo 21 d. LSMU Gyvulininkystės institute lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis bei žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna. Ministrai domėjosi instituto veikla, atliekamais tyrimais, aplankė veikiančias bei naujai kuriamas laboratorijas, kurios bus „Nemuno“ slėnio dalis. Buvo diskutuojama apie žemės ūkio mokslo vystymo kryptis, Gyvulininkystės instituto perspektyvą ir uždavinius.