Seminaro
"Aplinkosaugos reikalavimų diegimas kiaulininkystėje"

pranešimai

  


Kiaulininkystės ūkiams keliami aplinkosaugos reikalavimai.
ŽŪM Maisto ir saugos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėjas Gediminas Almantas

Mokslinis požiūris į geriausius gamybos būdus bei mėšlo tvarkymo problemas.
LVA Gyvulininkystės instituto zoohigienos ir ekologijos skyriaus vedėjas Gediminas Vaičionis

Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo būklė Lietuvoje. Numatomos sankcijos neįgyvendinus teisės aktų reikalavimų.
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas Andrius Kairys

Valstybės paramos priemonės aplinkosaugos reikalavimams įdiegti.
NMA Kaimo plėtros programos departamento Kaimo paramos skyriaus vyr. specialistė Roma Kvedarienė

Aplinkosaugos reikalavimų praktinis įgyvendinimas.
Pasinaudojimo teikiama parama barjerai.

ŽŪB "Gražionių bekonas " valdybos pirmininkas Edmundas Adomavičius

Mėšlo tvarkymo technologijos, atitinkančios ES teisės aktų reikalavimus.
LŽŪU Hidromelioracijos instituto Vandens laboratorijos vedėjas Zenonas Strusevičius

UAB "Alginsta", siūlančios paslaugą – mėšlidžių statybą, atstovo pasisakymas.