2014 m. balandžio 3-5 dienomis parodoje „Agrobalt 2014“dalyvavo LSMU Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras, kuris supažindino visuomenę su vietinėmis šiurkščiavilnėmis avimis, šėmais, baltnugariais, senojo genotipo Lietuvos žalųjų veislių galvijais, vištinėmis žąsimis, Lietuvos skalikų veislės šunimis. Lankytojus ypač domino sumaniai parengta avių vilnos panaudojimo bei gaminių ekspozicija. Mokslininkai taip pat dalyvavo ir slėnio „Nemunas“ pristatyme ŽŪM įrengtoje ekspozicijoje.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Nainienės nuotraukos