2007 m. rugpjūčio 26-29 dienomis Dubline ąvyko 58-asis Europos Gyvulininkystės asociacijos suvažiavimas. Jame dalyvavo gausi Lietuvos delegacija, kurią sudarė Lietuvos Þemės ūkio ministerijos, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos, veislininkystės ąmonių atstovai bei Lietuvos veterinarijos akademijos ir LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai.
   Suvažiavime ąvyko 38 sesijos, kuriose buvo nagrinėjamos ąvairios aktualios gyvulininkystės problemos. Didelio dėmesio susilaukė Galvijininkystės ir Gyvūnų genetikos komisijų suorganizuotos sesijos apie pagrindinius veislininkystės tikslus, kuriant ateities galvijus. Vyko aktyvios diskusijos nagrinėjant gyvūnų produktyvumo aspektus, susijusius su pieno ir mėsos kokybe, aptariant statistinės analizės programas, ąvertinant genominius duomenis, molekulinės genetikos panaudojimą veislininkystėje. Buvo plačiai aptarti reprodukcinių technologijų privalumai ir problemos avių ir ožkų veisime.
   LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai pristatė 4 stendinius pranešimus ekologinio kiaulių auginimo (dr. V. Juškienė), galvijų ir kiaulių reprodukcijos (dr. R. Nainienė, dr. A. Ðiukščius), arklių veisimo (dr. R. Ðveistienė) klausimais.
   Suvažiavimo dalyviai turėjo galimybæ aplankyti arklių, pieno ir mėsos galvijų, avių auginimo ūkius bei "Tegasc" mokslo centrą.
   Generalinės Asamblėjos sesijoje viceministrė V. Þostautienė pakvietė 2008 m. atvykti ą 59-ąją EAAP suvažiavimą, kuris ąvyks rugpjūčio 24-27 dienomis Vilniuje.