2007 m. rugpjūčio 26-29 dienomis Dubline įvyko 58-asis Europos Gyvulininkystės asociacijos suvažiavimas. Jame dalyvavo gausi Lietuvos delegacija, kurią sudarė Lietuvos Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos, veislininkystės įmonių atstovai bei Lietuvos veterinarijos akademijos ir LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai.
   Suvažiavime įvyko 38 sesijos, kuriose buvo nagrinėjamos įvairios aktualios gyvulininkystės problemos. Didelio dėmesio susilaukė Galvijininkystės ir Gyvūnų genetikos komisijų suorganizuotos sesijos apie pagrindinius veislininkystės tikslus, kuriant ateities galvijus. Vyko aktyvios diskusijos nagrinėjant gyvūnų produktyvumo aspektus, susijusius su pieno ir mėsos kokybe, aptariant statistinės analizės programas, įvertinant genominius duomenis, molekulinės genetikos panaudojimą veislininkystėje. Buvo plačiai aptarti reprodukcinių technologijų privalumai ir problemos avių ir ožkų veisime.
   LVA Gyvulininkystės instituto mokslininkai pristatė 4 stendinius pranešimus ekologinio kiaulių auginimo (dr. V. Juškienė), galvijų ir kiaulių reprodukcijos (dr. R. Nainienė, dr. A. Šiukščius), arklių veisimo (dr. R. Šveistienė) klausimais.
   Suvažiavimo dalyviai turėjo galimybę aplankyti arklių, pieno ir mėsos galvijų, avių auginimo ūkius bei "Tegasc" mokslo centrą.
   Generalinės Asamblėjos sesijoje viceministrė V. Žostautienė pakvietė 2008 m. atvykti į 59-ąjį EAAP suvažiavimą, kuris įvyks rugpjūčio 24-27 dienomis Vilniuje.