Dr. Valės Macijauskienės poezijos rinktinės
„Tu ateini gyventi ir mylėti“ pristatymas

 

   Kaip pavadinti tą
   Malonų pojūtį,
   Bendrumo jausmą,
   Vidinį ryšį protų ir širdžių?
   Gal meile? Be mažiausio geismo
   Ir nė trupučio suteptų minčių.
   Taip viskas balta,
   Taip šviesu ir gera,
   Taip lengva skristi be sparnų...
   Atrodo, kad kažkas lyg kelia,
   Kažkas Nepaprasta tarp paprastų žmonių...
   Gal tai aukščiausias žmogiškumas?
   Gal Dievas atrastas žmoguj?
   Tiktai žinau, kai sielos kalbas,-
   Be galo gera ir jauku.


   Pavasaris ateina į žemė podraug su viltimi gyventi, viltimi, kad viskas bus geriau nei iki šiol, neblėstančia viltimi mylėti. Juk viskas, ko šioje žemėje reikia žmonėms iš tiesų - tai yra mylėti ir būti mylimam. Šis pavasaris, kartu su pirmaisiais potvyniai atplukdė į kultūros bei mokslo įlanką naują poezijos rinkinį įstabiu pavadinimu "Tu ateini gyventi ir mylėti".
   Doc. dr. Valės Macijauskienės poezijos knygos "Tu ateini gyventi ir mylėti" pristatymas įvyko kovo 5 dieną, V. Komaro dvaro rūmų, kur šiuo metu įsikūręs Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystes institutas, Baltojoje kolonų salėje. Gausiai susirinkę poetės, mokslininkės, Šiaulių universiteto dėstytojos, Žemaitukų arklių augintojų asociacijos "sielos" draugai, artimieji, kolegos, kiti svečiai vartė nepaprastai gražiai išleisto leidinio puslapius.
   Trečiasis V. Macijauskienės (Garbačiauskaitės) poezijos rinkinys iliustruotas Ramūno Karbausko gėlių nuotraukomis. Poezijos rinkinyje pateikta dar nepublikuotos eilės bei eilėraščiai iš dviejų ankstesnių autorės leidinių "Neši širdy" ir "Tu ateini". Knygą sudaro devyni skyriai skirtingomis temomis, kuriuos apjungia šviesaus tikėjimo ir meilės gija. Tai šilta, viltinga ir brandi knyga ieškantiems gyvenimo prasmės ir savojo pašaukimo. Šia knyga autorė primena mums visiems bendrą pašaukimą - mylėti. Leidinį paįvairina cituojamos Vydūno, Drevermano, Niši, Mačernio ir kitų autorių cituojamos mintys, artimos poetei.
   Knygos leidimą parėmė Lietuvos kultūros fondas - pirmininkas Hubertas Smilgys, Radviliškio rajono savivaldybė - meras Antanas Čepononis, Jūratė ir Vaidotas Digaičiai iš Laukuvos, verslininkas Artūras Radžiūnas iš Baisogalos.
   Pirmąjį poetės knygos pristatymą pradėjo moksleiviai brolis ir sesuo Tadas ir Austėja Gedvilai iš Plungės, birbyne ir smuiku atlikdami ištrauką iš V. Klovos operos "Pilėnai". Žemaitukų arklių augintojų asociacijos narys Vaidotas Digaitis perskaitė keturis Valės eilėraščius, o jo dukra Gabija gitara atliko savos kūrybos ir Alinos Orlovos dainas. Baisogalos kultūros namų direktorė Vilija Kaščionienė labai šiltai kalbėjo apie ką tik išleistą poetės V. Macijauskienės eilių rinkinį, kalbos pabaigoje perskaitydama labiausiai jai patikusį eilėraštį.
   Dainuojamosios poezijos atlikėjai, gerai žinomi visoje Lietuvoje, Darius Leveckis (pagal profesiją miškininkas, dirbantis Raseinių miškų urėdijoje), instrumentalistas Rytas Germanavičius ir skaitovas Darius Peckus gausiems žiūrovams pristatė naują muzikinę-poetinę kompoziciją "Iš širdies į širdį", kurioje tarp kitų autorių taip pat skambėjo poetės-mokslininkės Valės Macijauskienės eilės. Žvakių šviesoje eilėraščiai, palydimi bardo Dariaus Leveckio gitara atliekamų savos kūrybos dainų, skambėjo kažkaip ypatingai šiltai, ypatingai įtaigiai, ne vienam klausytojui per skruostą ritosi skaidri kaip krištolas ašara... Buvo lengva, paprasta, jauku... Dar ilgai po šios kompozicijos žiūrovai plojo atlikėjams atsistoję, ir kartu su bardais, užputusiais bebaigiančias degti žvakes, visi sudainavo Vytauto Kernagio dainą "Purpurinis vakaras".
   Vakaro pabaigoje poetę sveikino LVA gyvulininkystės instituto direktorės pavaduotojas Virginijus Uchockis, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis su bendruomenės pirmininku Artūru Radžiūnu, kolegos ir draugai.
   Mokslininkai realybėje nėra tik sausi savo siauro dalyko žinovai, jų tarpe yra ir poetų, ir muzikų, dailininkų. Ir tai dar kartą įrodė dr. Valės Macijauskienės trečiosios poezijos knygos "Tu ateini gyventi ir mylėti pristatymas".

   Dr. Ina Skurdenienė

 

 Poetė dr. Valė Macijauskienė

 V.Kernagio dainą "Purpurinis vakaras" atlieka visi renginio dalyviai

   

 V.Digimas su dukra Gabija

Skaitovas Darius Peckus skaito poetės eiles

 

Poetė dėkoja knygos rėmėjams ir renginio dalyviams

Bardai Darius Leveckis, Darius Peckus ir Rytas Germanavičius  atlieka poetinę-muzikinę kompoziciją "Iš širdies į širdį"

 

 LVA GI direktorės pavaduotojas dr. Virginijus Uchockis sveikina instituto mokslininkę
dr. V.Macijauskienę

 Kompozitorius, "Žvangulio" kapelos vadovas maestro V.Malinauskas ir poetė

   

V. Macijauskienei rožės nuo bendruomenės pirmininko A.Radžiūno ir Baisogalos seniūno R.Kalvaičio

 Jaunieji atlikėjai Tadas ir Austėja