Veikla Istorija
 

Svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys

 Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos mokslų srities zootechnikos ir biologijos krypčių fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti.
 Institutas įkurtas 1952 metais. Šešiuose skyriuose ir dviejose laboratorijose dirba 111 darbuotojų, iš jų 27 mokslininkai – 3 habilituoti daktarai ir 24 daktarai.
 Institute parengtas 171 mokslo daktaras ir 12 habilituotų daktarų. Mokslininkai paruošė ir išleido 45 tomus mokslo darbų rinkinio "Gyvulininkystė", 16 monografijų, vadovėlių ir knygų, užregistravo 19 išradybos patentų ir gavo 4 Lietuvos Respublikos Valstybės premijas. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Paruošta "Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija", taikoma galvijų embrionų transplantacija. Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo visiško išnykimo išsaugo-tos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę.
 
Pagrindinės Instituto veiklos kryptys:
1. Gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių tyrimai.
2. Gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės tyrimai.
3. Gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimai.
 
 Svarbiausios tarptautinės programos ir projektai. Instituto mokslininkai bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos, Slovakijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Amerikos mokslininkais. Dalyvauja Švedijos institucijų paramos fondo projekte "Lietuvos kiaulių veislininkystės sistemos įvertinimas", kartu su Danijos mokslininkais tiria probiotikų efektyvumą kiaulėms. Dalyvauja Nyderlandų projekte, skirtame pašarų kontrolės sistemos stiprinimui Lietuvoje.
 
 Teikiamos paslaugos. mokslo tiriamieji darbai gyvulininkystės ir paukštininkystės srityse; rekomendacijos ir konsultacijos gyvulininkystės ir paukštininkystės klausimais; pašarų cheminės sudėties ir kokybės ekspertizė; gyvulininkystės pastatų statybos ir rekonstrukcijos projektų ekspertizė; techninės įrangos gyvulių sėklinimui ir embrionų transplantavimui komplektavimas; kompiuterizuotas pašarų sudėties ir racionų apskaičiavimas; galvijų ir arklių kilmės patikrinimas pagal kraujo grupes; gyvūnų spermos ir embrionų kriokonservavimas.
 

Viršun