"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2006 m. 48 t. turinys

 
Lietuvos sunkiųjų arklių naujos linijos potencialių pradininkų atranka pagal fenotipinius požymius
 
Žemaitukų veislės arklių kompleksinio vertinimo tobulinimas
 
Avinų įtaka ėriavedžių reprodukcijai ir prieauglio svoriui
 
Praskiedimo temperatūrų įtaka bulių spermos fiziologiniams rodikliams
, , , ,
 
Vištų ir kalakutų genetinės įvairovės tyrimas, panaudojant vištiniams paukščiams specifinius mikrosatelitinius pradmenis
Juodka R., , Butkauskas D., Sruoga A.
 
Kiaulių penėjimo efektyvumas aptvaruose su kieta danga
,
 
Mėsai auginamų viščiukų gerovė Lietuvoje
, , ,
 
Ekologiškai laikomų triušių tvarto mikroklimato įvertinimas
, , Božytė B.