"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2007 m. 49 t. turinys

 
LIETUVOS JOJAMŲJŲ ŽIRGŲ ĮVAIROVĖ IR POPULIACIJOS STRUKTŪROS ANALIZĖ PAGAL KILMĖS INFORMACIJĄ
 
Lietuvoje veisiamų Skirtingų Landrasų ir Didžiųjų Baltųjų veislių Kiaulaičių Augimo spartos ir mėsinės savybės
,
 
ĖRIAVIMOSI SEZONO BEI DAŽNUMO ĮTAKA NACIONALINIŲ VEISLIŲ AVIŲ REPRODUKCIJAI IR PRIEAUGLIO SVORIUI
 
VIŠTŲ, KALAKUTŲ IR PENTARDŲ GENETINĖ ĮVAIROVĖ
Juodka R.
 
AGROPRIEMONIŲ BEI GENOTIPO ĮTAKA GLIUKOZINOLATŲ KAUPIMUISI RAPSŲ SĖKLOSE IR JŲ KIEKIO ĮVAIRAVIMAS IŠSPAUDOSE
,
 
KARVIŲ PRODUKTYVUMAS IR PIENO KOKYBĖ ŠERIANT KOMBINUOTAISIAIS PAŠARAIS SU RAPSŲ IŠSPAUDOMIS
, Bliznikas S., , , Bendikas P.
 
CUKRINIŲ RUNKELIŲ GRIEŽINIŲ SILOSO ĮTAKA VEISLINIŲ TELYČIŲ AUGIMUI IR EKONOMINIAM EFEKTYVUMUI
Bendikas P.,
 
DIDESNIŲ MULTIENZIMINĖS KOMPOZICIJOS KIEKIŲ EFEKTYVUMAS KIAULIŲ RACIONUOSE SU KVIETRUGIAIS
,