"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2009 m. 53 t. turinys

 
Lietuvos vietinių kiaulių ir jų hibridų su šernais mėsos kokybė
Violeta RAZMAITË, Danguolė URBÐIENË
 
Ëriavimosi sezono ątaka mėsinių avių vislumui ir prieauglio svoriui
Birutė ZAPASNIKIENË
 
Sezoniškumo ątaka eržilų spermos kokybei
Vidmantas PILECKAS, Algirdas URBÐYS, Artūras ÐIUKÐČIUS, Jonas KUTRA
 
Bakterinio inokulianto ątaka vasarinių kviečių vegetacinės masės siloso fermentacijai, pašaro suėdimui ir melžiamų karvių produktyvumui
Jonas JATKAUSKAS, Vilma VROTNIAKIENË, Danguolė URBÐIENË
 
Glicerolio ątaka kiaulių augimo intensyvumui bei skerdenos kokybei
Raimondas LEIKUS, Violeta JUÐKIENË, Jūratė NORVILIENË, Remigijus JUÐKA
 
Ekologiškai auginamų vasarinių ir salyklinių miežių derlingumas, cheminė sudėtis
bei pašarinė vertė

Juozas PEKARSKAS, Algirdas SLIESARAVIČIUS
 
Kalio ątaka ekologiškai auginamų daugiamečių žolių pašarinei vertei
Juozas PEKARSKAS, Vidmantas SPRUOGIS
 
Kai kurių netradicinių pašarinių augalų rūšių perspektyvos Lietuvoje
Antanas SVIRSKIS
 
Bičių varoozės gydymas naudojant augalų dūmų aerozolius medunešio metu
Vidmantas PILECKAS, Gintautas ÐVIRMICKAS, Angelė PILECKIENË, Virginija ÐVIRMICKIENË