"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2009 m. 54 t. turinys

 
Lietuvos baltųjų atviros ir uždaros populiacijų kiaulių produktyvumo ir skerdenų kokybės palyginamasis įvertinimas
Vilius REKŠTYS, Violeta RAZMAITĖ, Sigita KERZIENĖ, Stanislovas RIMKEVIČIUS
 
Naujų linijų kūrimo proceso įtaka žemaitukų populiacijos genotipui
Valė MACIJAUSKIENĖ, Virginija JATKAUSKIENĖ
 
Lietuvoje auginamų mėsinių galvijų veislių mišrūnų kraujo grupių genetinė analizė
Rasa NAINIENĖ, Virginija JATKAUSKIENĖ
 
Senųjų veislių vištų bioįvairovė Lietuvoje
Sigitas JANUŠONIS, Robertas JUODKA, Audra BENEDIKTAVIČIŪTĖ-KIŠKIENĖ
 
Hidrolizuotų alaus mielių įtaka azotinių medžiagų ir angliavandenių fermentacijai karvių didžiajame prieskrandyje ir jų produktyvumui
Vytautas TARVYDAS, Virginijus UCHOCKIS, Saulius BLIZNIKAS, Petras BENDIKAS
 
Melžiamų karvių, šertų vasarinių kviečių vegetacinės masės silosu su pieno rūgšties bakterijų priedu, didžiojo prieskrandžio fermentacijos rodikliai
Jonas JATKAUSKAS, Vilma VROTNIAKIENĖ
 
Skirtingų energetinių pašarinių priedų įtaka kiaulių produktyvumui
Raimodas LEIKUS, Violeta JUŠKIENĖ, Jūratė NORVILIENĖ
 
Probiotiko įtaka penimų kiaulių augimo intensyvumui bei pašarų maisto medžiagų virškinamumui
Gintaras SUDIKAS, Violeta JUŠKIENĖ, Raimodas LEIKUS, Jurgis KULPYS, Andrejus JEREŠIŪNAS, Jūratė NORVILIENĖ
 
Žirnių efektyvumas stambaus tipo kalakutų „Big–6“ racionuose
Sigitas JANUŠONIS, Audra BENEDIKTAVIČIŪTĖ-KIŠKIENĖ, Robertas JUODKA