"Gyvulininkystė" Kiti leidiniai  
 

 "Gyvulininkystė", 2010 m. 55 t. turinys

 
CHEMINIO PRIEDO ĮTAKA VASARINIŲ MIEŽIŲ VEGETACINĖS MASĖS SILOSO FERMENTACIJAI, PAŠARO SUĖDIMUI IR MELŽIAMŲ KARVIŲ PRODUKTYVUMUI
Jonas Jatkauskas, Vilma Vrotniakiene, Danguole Urbšienė
 
SKIRTINGU SILOSU IR ŽALIAISIAIS PAŠARAIS ŠERTŲ PENIMŲ BULIUKŲ AUGIMAS, SKERDENŲ BEI MĖSOS KOKYBĖ
Virginijus Uchockis, Petras Bendikas
 
BALTYMINGŲ PAŠARŲ EFEKTYVUMAS KIAULIŲ MITYBOJE
Jūratė Norvilienė, Violeta Juškienė, Raimondas Leikus, Remigijus Juška
 
FERMENTŲ POVEIKIS KIAULIENOS KOKYBEI IR BIOLOGINEI VERTEI
Raimondas Leikus, Jūratė Norvilienė, Violeta Juškienė
 
Spermos fi ziologinių rodiklių skirtumų atskiruose to paties eržilo ejakuliatuose tyrimas
Vidmantas Pileckas, Algirdas Urbšys, Jonas Kutra, Artūras Šiukščius
 
At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo apskai čiavimo koeficientų optimizavimo Tyrimai
Danguolė Urbšienė, Algirdas Urbšys
 
SĖKLINIMO TECHNOLOGIJOS AVININKYSTĖJE
Rasa Nainienė, Artūras Šiukščius, Birutė Zapasnikienė