GI rūmai

LSMU Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio r., tel. (8 422) 65383, faks. (8 422) 65886, el. paštas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institute atliekami biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srities fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, sąlygojantys gyvulininkystės šakos plėtrą bei sudarantys sąlygas studijoms. Institute saugomas ir puoselėjamas intelektualinis ir istorinis gyvulininkystės mokslo palikimas.

Institutas įkurtas 1952 metais. Instituto statusas daugelį kartų keitėsi: buvo valstybinis mokslo institutas, valstybės mokslo įstaiga, universiteto mokslo institutas. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Gyvulininkystės institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys.

Institute parengti 174 mokslo daktarai, 12 habilituotų daktarų. Mokslininkai paruošė ir išleido 62 tomus mokslo darbų rinkinio „Gyvulininkystė“, 42 monografijas, vadovėlius ir knygas, užregistravo 19 išradybos patentų ir gavo 4 Lietuvos Respublikos valstybines premijas. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Paruošta „Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija“, taikoma galvijų embrionų transplantacija. Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo visiško išnykimo išsaugotos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Tiriamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios gyvūnų gerovę.

Septyniuose padaliniuose: Gyvūnų veisimo ir genetikos, Gyvūnų reprodukcijos, Gyvūnų mitybos ir pašarų, Ekologijos, Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuose, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre, Chemijos laboratorijoje dirba 84 darbuotojai, iš jų 21 mokslininkas: 1 habilituotas mokslų daktaras, 20 mokslų daktarų. Doktorantūroje studijuoja 2 doktorantai. Institutui vadovauja dr. Violeta Juškienė.

Institutui dalyvaujant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ veikloje, kuriamos Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų, Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorijos, kurios yra Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro dalis.

Pagrindinės instituto veiklos kryptys apima gyvūnų veisimo, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės, gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus.

Bendradarbiavimas. Institutas bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, gyvulių veislininkystės tarnybomis, pašarų ir pašarinių priedų gamybos įmonėmis, pieno ir mėsos perdirbimo pramone. Susiformavo glaudūs ryšiai su Lietuvos mokslų akademija, agrarinės srities aukštosiomis mokyklomis ir mokslo institutais, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmais ir ūkininkų organizacijomis, asociacijomis. Tyrimų rezultatai panaudojami rengiant valstybines žemės ūkio, gyvulių veislininkystės, pieno ir mėsos gamybos programas, pašarų, pieno ir mėsos standartus. Lietuvos ir užsienio verslo partnerių, ūkininkų ir jų užsakymu atliekami moksliniai tyrimai, būtini aktualių problemų sprendimui.

Palaikomi ryšiai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Serbijos, Danijos, Slovakijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV mokslininkais. Skaitomi pranešimai užsienio ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, vykdomos tarptautinės tyrimų programos.

Mokslininkai įsijungė į tarptautinius 7BP REGPOT projektus FEED-TO-FOOD bei BALTFOODQUAL, dalyvauja COST veiklose EPICONCEPT, FAIM, METHAGENE, parengė ERASMUS projektą EUDIVCAMP, yra aktyvūs tarptautinių mokslinių organizacijų: Europos gyvulininkystės asociacijos (EAAP), Europos žolininkų federacijos (EGF), Tarptautinės gyvūnų genetikų sąjungos (ISAG) nariai.